Image

Smart Dimensions BV

lidnummer 1144

Ingenieursbureau Smart Dimensions BV is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. Wij hebben daarbij de doelstelling zo dicht mogelijk bij u als opdrachtgever te staan.
Onze hoofdactiviteiten bestaan voornamelijk uit:
? Spoormetingen /maatvoering
? Grond- en wegenbouw
? Woning- en utiliteitsbouw
Spoormetingen / maatvoering
Smart Dimensions BV verricht in het spoor allerlei werkzaamheden, vanaf de nul-opname tot en met de eindrevisie. Dit betreft het landmeetkundige deel zoals het aanleggen van projectgrondslagen, het uitvoeren van spoormetingen, alsmede het opstellen van een rapportage naar aanleiding van de bevindingen uit de meetgegevens. Tevens verzorgen wij ook de maatvoering in de uitvoeringsfase. Hieronder vallen het leggen van wissels, het controleren van onder-banen en het aansturen van stopmachines.
Grond- en wegenbouw
Ook in de grond en wegenbouw is Smart Dimensions BV vooraan staand op het gebied van 3D tekenen en het aansturen van 3D grondverzet machines. De tijd van piketten ligt in het verleden, het gros van de werken wordt voortaan uitgevoerd met GPS dan wel Total Station om nog meer grip te krijgen op hoeveelheden en werken te kunnen maken met een gesloten grondbalans.
Woning- en utiliteitsbouw
Smart Dimensions BV verzorgt ook de maatvoering bij een aantal bouwbedrijven. Het gaat hier dan meer om de zogeheten Turn-Key oplever projecten. Hierbij wordt een goede en vindingrijke samenwerking gevraagd tussen bouwbedrijf/maatvoering en klant. Ook hier staan wij voor een stuk kwaliteit, want dat staat tenslotte bovenaan bij Smart Dimensions BV.