Image

Sweco

www.sweco.nl

lidnummer 1050

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Het is Sweco’s werk om altijd een stap vooruit te zijn. Voor veel mensen worden de resultaten van ons werk in de toekomst werkelijkheid.

Informatietechnologie

Onze omgeving leef- en werkbaar houden, dat is waar wij onze klanten bij helpen. Onze experts ontwikkelen software waarmee overheden en bedrijven altijd beschikken over juiste, actuele informatie over onze omgeving. Informatie over de indeling van ons land en om onze openbare ruimte te beheren. En informatie om maatschappelijke vraagstukken op te lossen of bijvoorbeeld bouwprojecten efficiënter aan te pakken.

http://www.sweco.nl/ons-aanbod/infrastructuur-en-mobiliteit/?service=Mobiliteit

ONZE PRODUCTEN

dg DIALOG BGT (http://bgtsoftware.nl/)

Obsurv (http://obsurv.nl/)

GeoWeb (http://geoweb.software/)

MOVE3

dg DIALOG Grondexploitatie

Vtel