Image

Van Oord

www.vanoord.com

lidnummer 1174

Wij zijn een Nederlands bedrijf met ruim 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. Marine ingenuity is ons handelsmerk. Dat is waar het hart van onze medewerkers sneller van gaat kloppen. En het is voor ons de drijfveer bij het nastreven van ons doel: om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Ons doel en onze missie komen voort uit vier belangrijke drijvers. De groeiende wereldbevolking heeft meer ruimte nodig. Maritiem transport vereist nieuwe en verbeterde infrastructuur. Klimaatverandering vraagt om betere kustbescherming. De vraag naar energie blijft stijgen en een duurzaam energiesysteem is essentieel om te kunnen voorzien in de energiebehoefte in de toekomst.

Ons brede scala aan activiteiten en 150 jaar ervaring als internationale maritieme aannemer stellen ons in staat om complexe multidisciplinaire projecten uit te voeren in de meest uitdagende maritieme omgevingen over de hele wereld

 • Baggeren
 • Creëren van nieuwe land en kunstmatige eilanden
 • Haven- en vaarwegontwikkeling
 • Onderhoud van havens en vaarwegen
 • Herstel van stranden en kusten
 • Dijkversterking
 • Constructieve waterbouw
 • Infrastructuur land
 • Bouw van Offshore windparken
 • Kabelinstallatie
 • Zeebodeminterventie
 • Aanlandingen en constructies dicht bij de kust

Bij al deze projecten speelt geo-informatie een cruciale rol. Het samenspel tussen ontwerp van de geometrie, het visualiseren of vastleggen van data over de omgeving, het inmeten van de omgeving en de gerealiseerde werken en het analyseren van de gecombineerde gegevens staat voorop. De uitdaging is om al die gegevens vanuit het interdisciplinaire projectteam bij elkaar te brengen. Alleen wanneer alle gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn voor de projectleden kan de uitvoering correct verlopen.