Image

Vermeer Maatvoering

www.vermeermaatvoering.nl

lidnummer 1105

Vermeer Maatvoering is een gecertificeerd bedrijf, dat gespecialiseerd is in de maatvoering en landmeetkunde. Zij richt zich op de sectoren geodesie, bouwkunde, civiele bouwkunde, railinfra, planologie, etc. De opdrachtgevers komen zowel voort uit het bedrijfsleven, als van de overheid. De grote diversiteit aan opdrachten stelt hoge eisen aan de creativiteit en flexibiliteit van de organisatie. Op basis van jarenlange ervaring is Vermeer Maatvoering in staat doelmatig te werken. Door een brede expertise kunnen al uw wensen op maat worden gerealiseerd. Met klantgerichtheid als uitgangspunt, staat Vermeer Maatvoering dichtbij de opdrachtgever.