Image

Samen ondernemen

Als vereniging bundelen we graag de krachten van de individuele leden om dingen voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt veelal binnen de Thematische Platformen en Special Interest Groups (SIG's), maar ook verenigingsbreed. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke subsidie-aanvraag te doen. Zo krijgen we samen de zaken voor elkaar.

Samenwerken beperkt zich niet alleen tot samen ondernemen met leden. We werken ook samen met onze partners vanuit de overheid en onderzoek en wetenschap in de geo-sector: GeoSamen.