Waarom?

Leden van de vereniging maken deel uit van een omvangrijk netwerk dat invloed uitoefend in de geo-sector. GeoBusiness Nederland wordt door de partners uit de overheid

en onderzoek en wetenschap gezien als het aanspreekpunt namens het geo-bedrijfsleven. Vanuit deze positie zijn wij in staat bindende afspraken te maken met onze partners over belangrijke vraagstukken in onze sector. Als lid van GeoBusiness Nederland praat je mee en ben je altijd geïnformeerd over de laatste en meest relevante ontwikkelingen. Gezamenlijk met de andere leden kun je meedenken en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen in de geo-sector die invloed hebben op je eigen bedrijf en je positie in de geo-markt!

Lid zijn van GeoBusiness Nederland is een must voor alle bedrijven die werken met geo-informatie!!!

Leden gaven GeoBusiness Nederland in 2019 een 7,5.  Bekijk hier de resultaten van het Ledentevredenheidsonderzoek 2019

De voordelen voor de leden

Het netwerk

GeoBusiness Nederland stimuleert onderlinge contacten tussen leden en faciliteert netwerken voor leden. GeoBusiness Nederland is het platform waarin leden elkaar vinden om te netwerken of gezamenlijke activiteiten op te starten. GeoBusiness Nederland organiseert informatieve bijeenkomsten en informeert haar leden en potentiële leden over relevante beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt. Contact met de partners uit de overheid en onderzoek en wetenschap - beleidsbepalend.

GeoBusiness Nederland spreekt overheid en politiek aan in het proces van ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van geo-informatie, en vervult een actieve rol in de discussie hierover. GeoBusiness Nederland stelt tevens namens (groepen van) leden bij betrokken partijen zaken aan de orde die van invloed zijn op de commerciële belangen en doelstellingen van bedrijven. GeoBussiness Nederland is lid van MKB-Nederland.

Gedragscode

Leden van GeoBusiness Nederland maken onderling afspraken over hoe zij opereren in de markt. Met name opdrachtgevers uit de overheid vragen om deze gedragscode.

Extern bindende afspraken

GeoBusiness Nederland maakt afspraken met derden die de leden binden, zoals convenanten. GeoBusiness Nederland streeft er tevens naar aansluiting te vinden bij doelstellingen c.q. activiteiten van andere branche- en belangenorganisaties, zowel de privaat- als publiekgeoriënteerde.

Business Development

GeoBusiness Nederland stimuleert en initieert samenwerkingen op pre-competitatief niveau ten behoeve van de ontwikkeling van (nieuwe) business modellen en het aanboren van nieuwe markten. Voordelen bij de GeoBuzz en andere evenementen.

GeoBusiness Nederland zorgt voor ledenvoordelen bij of de mogelijkheid om gezamenlijk deel te nemen aan evenementen zoals de GeoBuzz, GeoSpatial World Forum, Infratech,  FIG 2020, Provero Congres, Overheid 360, etc.

Contributie voor 2020

De contributie voor het lidmaatschap van GeoBusiness Nederland voor 2020 is:

Contributie lidmaatschap GeoBusiness Nederland voor 2020

Voor een bedrijf met 10 of meer medewerkers

€ 3.500,00 excl. BTW per jaar

Voor een bedrijf met minder dan 10 medewerkers

€ 1.750,00  excl. BTW per jaar

Voor een bedrijf met 1 medewerker (ZP-lidmaatschap)

   € 550,00  excl. BTW per jaar

De contributie is vastgelegd tijdens de ALV van 29 januari 2020

Meer informatie over lidmaatschap en het aanmelden?

Download: het aanmeldingsformulier
Download: de informatiefolder