Image
15 juni 2021

Van 22 maart tot 16 april 2021 heeft een tweede openbare consultatie van de samenhangende objectregistratie (SOR) plaatsgevonden. In mei 2021 is door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (Ministerie van BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een (voorlopige) eindversie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie SOR opgeleverd.  De resultaten van de consultatie zijn te lezen op de website geobasisregistraties.nl