Image
31 maart 2022

Op 21 maart bezocht onderwijsminister Dijkgraaf het Zone.college in Zwolle voor een werkbezoek. Onderwerp van gesprek was de nieuwe opleiding Geo, Data en Design.

Het Zone.college heeft in samenwerking met Vista College in Sittard, het ROC van Amsterdam en Lentiz MBO LIFE College een nieuwe driejarige mbo-4 opleiding Geo, Data en Design ontwikkeld. Bij de ontwikkeling, maar ook tijdens de uitvoering is aansluiting met het bedrijfsleven gezocht en gevonden.

Hans Hainje minister Dijkgraaf

Door ontwikkelingen als de omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningopgave en de wettelijke basisregistraties is er grote behoefte aan goed opgeleid geo-personeel. Daarom is de opleiding breed georiënteerd met aandacht voor inwinning, geo-ICT en geo-data.

Tijdens het werkbezoek maakte de minister kennis met groene opleidingen en werd besproken hoe het Zone.college anticipeert op de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt. Een belangrijke casus was de nieuwe succesvolle opleiding Geo, Data en Design die perfect aansluit op de behoefte in de markt.

Vanuit het bedrijfsleven is Hans Hainje van MUG Ingenieursbureau betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Eén van de eerste studenten loopt inmiddels ook al stage bij MUG. Student Imme de Vries, docent Wouter Felix en Hans Hainje bespraken de noodzaak en het succes van deze nieuwe opleiding met de minister. Hierbij werd er ook bij stilgestaan dat bij het ontwikkelen van zo’n relevante nieuwe opleiding, er tegen bestaande kaders/regelgeving aangelopen wordt. Als voorbeeld werd benoemd dat er tijdens behandeling van het kwalificatiedossier vanuit de regelgeving een soort concurrentie ontstaat met geo-opleidingen in de infra en civiele tak. En dat terwijl deze nieuwe opleiding eerder aanvullend is en juist een gat in de markt is en het bedrijfsleven zit te springen zowel groene als civiele profielen.

De opleiding is voorlopig goedgekeurd en inmiddels zijn enkele tientallen studenten in het hele land aan de opleiding begonnen.