Image
05 mei 2022

De invoering van de Omgevingswet en de daarbij behorende afronding van het DSO komt steeds dichterbij.

In de nieuwe ‘kwartslag’ 19 lees je alles over de laatste ontwikkelingen. Hierin staan ondermeer verhalen van Stedin, Rho adviseurs, een veiligheidsregio, Defensie en een gemeente. Verder worden er dwarsverbanden besproken tussen de Omgevingswet en het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie (RES) en de Milieu effect rapportage (Mer).

GeoBusiness NL is betrokken bij een Strategisch werkgroepoverleg met vertegenwoordigers uit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswert en het DSO, Stedenbouwkundige Adviesbureaus en (Plan)softwareleveranciers. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat er een functionele set van eisen voor decentrale software is opgesteld die bij de inwerkingtreding op 1-1-2023 beschikbaar moet zijn. Je kunt dit, als ook de informatie over de Hoofdroute 2022, nalezen op de site van het programma

Voor bedrijven, dus ook de leden van GeoBusiness NL is het van belang te zien hoe zij kunnen participeren en wat hun staat te wachten na 1-1-2023. Je kunt altijd nog meedoen!

Tot slot: noteer in je agenda de volgende fysieke Implementatiedag Omgevingswet op 9 juni 2022.