Image
10 juni 2022

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste Kamer hebben op 7 juni (met een kleine meerderheid) de plenaire behandeling van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 21 juni uit te stellen. In plaats hiervan willen ze een mondeling overleg met de minister voor VRO, zonder besluitvorming. Volgende week praten ze verder over de opzet en duur van dit overleg. Dit betekent dat er voorlopig geen duidelijkheid komt over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het oefenen met het digitale stelsel gaat wel gewoon door. 

Lees hier het verslag van de commissievergadering.

Bron: VNO-NCW / MKB-NL