Image
18 januari 2023

Matthias Snoei heeft op 1 januari 2023 zijn bestuursfunctie neergelegd en is teruggetreden als vicevoorzitter van GeoBusiness NL. Hij trad op 1 januari 2017 toe dat het bestuur als algemeen bestuurslid en vanaf 31 oktober 2019 in de rol van vicevoorzitter. Door nieuwe activiteiten in zijn eigen bedrijf zal hij in de toekomst minder tijd hebben voor GeoBusiness NL en daarom wil hij het stokje overdragen aan een opvolger. Algemeen bestuurslid Joost de Bruijn zal de rol van vicevoorzitter op zich nemen. Daarom is het bestuur nu op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Korte profielschets

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die acteert op management- en/of directieniveau bij een van onze leden.
 Als algemeen bestuurslid vervul je een onafhankelijke rol in het behartigen van de belangen van private partijen, die in de geo-informatiesector actief zijn. Deze belangenbehartiging geeft u vorm door gebruik te maken van uw netwerk binnen overheid, bedrijfsleven en/of onderwijs en wetenschap. Door uw kennis van de geo-informatiesector en uw bekendheid met de achterban van bedrijven die in deze sector actief zijn, bent u in staat om dit gericht, op basis van thema's of specifieke cases die aandacht vragen, te doen. U bent in staat om, onafhankelijk vanuit uw eigen achtergrond, op te treden namens de vereniging.

  • De vacature heeft betrekking op een ‘algemeen bestuurslid’.
  • Het uitgangspunt is om de verschillende ledengroepen en thema’s zo goed mogelijk in het bestuur te vertegenwoordigen. Bij aanmelding van kandidaten zullen we daar specifiek naar kijken.
  • De voorkeur gaat uit naar kandidaten op directie- of managementniveau.
  • De bestuursfunctie vraagt gemiddeld een inzet van 1 dag per maand.
  • Deze inzet geschiedt onbezoldigd.
  • Er is sprake van een eerste termijn van 4 jaar, dat kan worden verlengd met een tweede termijn van 4 jaar.

Procedure

Het bestuur is voornemens op de Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2023 een voorstel met het bestuurslid van voorkeur te doen.

Mocht u interesse hebben in deze bestuursfunctie, dan verzoek ik u dit uiterlijk 17 februari 2023, kenbaar te maken bij Camille van der Harten, directeur (via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kandidaten die zich aanmelden zullen, na evaluatie, worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in februari / maart 2023.  Dit gesprek wordt gevoerd met de directeur en één van de bestuursleden.

Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.