Image
27 februari 2023

GeoBusiness NL heeft op verzoek van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer een position paper opgesteld met onze visie op de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Dit position paper is tot stand gekomen in samenwerking met onze leden die betrokken zijn bij de realisatie van het DSO en het gebruik van het DSO in dienstverlening of het aansluiten van eigen software applicaties.

Samengevat is ons advies:

  1. Stel de inwerkingtreding van de OW op 1 januari 2024 definitief vast. Onderzoek waar nodig alternatieven in de vorm van een gefaseerde of hybride invoer. Enkele voorbeelden zijn:  Geef het DSO-SWF officieel vrij en kijk of het DSO al deels kan worden ingezet; Maak het opstellen en werken met omgevingsplannen geen showstopper; Voor wat betreft uitvoerbare regels: beperk je tot waar het kan, nuttig en verantwoord is. Laat 100% dekkende regels vooral los en investeer in plaats daarvan in een samenwerkings-en participatieomgeving. Hier ligt voor het DSO veel complexiteit en hiervoor zijn er alternatieve oplossingen; en Maak gebruik van kennis en ervaring uit het subsidiedomein (b.v. Uniform Subsidie Kader (USK)). Daar is veel ervaring en zijn soortgelijke problemen rondom loket en complexiteit al opgelost.
  2. Heb vertrouwen in de markt. Onze leden, de leveranciers, zijn er klaar voor. Zorg wel voor een goede rolverdeling en samenwerking met de markt – zodat de overheid zich kan concentreren op haar taak om gezagen te stimuleren en om data beter beschikbaar te stellen.
  3. Organiseer nog meer centrale financiële ondersteuning om de educatie van de gezagen te stimuleren.
  4. Zorg voor (extra) budgetten om kinderziektes en opstartperikelen op te vangen.
  5. De overheid (Politiek en Bestuur) moet alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de OW op 1 januari 2024 in werking treedt en burgers en bedrijven vergunningen kunnen aanvragen en meldingen kunnen doen. Maak goede afspraken en zorg ervoor dat de standaarden zoals die nu zijn gedefinieerd niet meer wijzigen voor de inwerkingtreding. Maak de inwerkingtreding van de wet niet afhankelijk van het DSO, maar zorg ervoor dat het DSO op 1 januari 2024 voldoende werkt!