Image
13 maart 2023

Het programma DiS Geo gaat verder als Zicht op Nederland - Datafundament.

Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Daarom werken we gezamenlijk aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. Het is om allerlei redenen belangrijk om het huidige aanbod van (basis)registraties te versterken. Zodat er een sterk geo-datafundament ligt om op te bouwen.

 

Lees hier meer over het Programma Zicht op Nederland.