Image
29 januari 2024

Ruim 50 vertegenwoordigers vanuit onze leden waren donderdag 25 januari 2024 aanwezig tijdens onze jaarlijkse nieuwjaars ALV. Tijdens de ALV werd kort teruggeblikt op de afgelopen 6 maanden en ook vooruit gekeken naar de activiteiten in 2024. Ook werd er kort gesproken over de samenstelling van het bureau en de termijnen van de verschillende bestuursleden. Na 2024 gaan er veranderingen plaatsvinden in de organisatie en dit jaar zal worden gebruikt om daar goed voorbereid op te zijn. Belangrijk onderdeel van deze ALV was ook de begroting 2024 en bijbehorende contributiebedragen. De begroting en contributie werd unaniem goedgekeurd door de ALV.

Foto 1

Na de ALV was het tijd voor de Geo-Nieuwjaarsborrel. De borrel werd dit jaar samen met Geo-Informatie Nederland (GIN) geroganiseerd. Het was een goed bezochte bijeenkomst met ruim 100 aanwezigen. Na een kort welkomstwoord door Ron Rozema (voorzitter GIN) en Ed Nijpels (voorzitter GeoBusiness NL) volgde er drie presentaties. Oscar Willems van Jong GeoBusiness NL presenteerde de ‘Visie op de Geosector in 2030’. Dit werd gevolgd door twee meer inhoudelijke presentaties vanuit Jong GIN door GIN Laurens van der Marel en Ellis van der Laak. Hierna nodigde Carlien Amsing (directeur GIN) iedereen uit voor de borrel.

Foto 2Foto 3