Image
30 januari 2024

Tijdens de ALV werd de jaarlijkse Marktmonitor gepresenteerd. Eind 2023 hebben wij aan jullie gevraagd hoe jullie denken over de ontwikkelingen in de markt. Dit is alweer de zevende marktmonitor in de huidige vorm. Kijk voor een uitgebreide analyse en vergelijking met de voorgaande jaren op de website onder ledenservice.


Opvallende punten in 2023 zijn:
Omzet:  Ongeveer 66% van de markt verwacht dat de geo-gerelateerde omzet zal stijgen. Dat is ongeveer gelijk aan 2022 en 2021. Zo'n 41% denkt dat deze stijging meer dan 10% zal zijn. Ongeveer gelijk aan 2022, maar minder dan in 2021.
Nieuw personeel70% van de markt heeft behoefte aan nieuw personeel. Dat was 76% in 2022.
De behoefte aan MBO geschoold personeel is ten opzichte van 2022 gedaald.
Voor 75% van de markt is open data heel belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dit is gelijk aan 2022 en hoger dan in 2021.
Voor 66% van de markt zijn satellietdata belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dit is hoger dan in 2022 en gelijk aan 2021.