Image
25 april 2024

Vrijdag 19 april 2024 vond het eerste strategische Rondetafelgesprek van 2024 plaats. Sinds 2020 gaan leden van GeoBusiness NL, gemeenten en de VNG een aantal keer per jaar met elkaar in gesprek op executive niveau. Het overleg biedt ruimte om van gedachten te wisselen over bewegingen in de markt en bij gemeenten en de wederzijdse beelden, verwachtingen en ideeën hierbij. Het strategische gesprek wordt aan deze tafel gevoerd en de uitwerking vindt plaats op tactisch/operationeel niveau.

Tijdens deze bijeenkomst werd met elkaar gesproken over de maatschappelijke opgave van gemeenten, zoals verwoord in de Verenigingsstrategie 2030. Deze opgave werd toegelicht aan de hand van de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein en het domein Fysieke leefomgeving en vertaald naar de impact op de gemeentelijke informatievoorziening.

Hierna volgde een open dialoog en werden beelden gedeeld en ideeën gewisseld over hoe de marktpartijen en gemeenten gezamenlijk de maatschappelijke opgave het hoofd kunnen bieden. Deze dialoog levert een aantal concrete actiepunten die in werkgroepjes zal worden opgepakt. In het najaar wordt de dialoog dan weer centraal vervolgd.

20240419 RT20240419 VNG GBNL 2