Image
31 mei 2024
WMS en WFS afnemerservices van ruimtelijkeplannen.nl vanaf 1 juli 2024 niet meer beschikbaar

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is een feit. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is daarmee - samen met veel andere wetten - opgegaan in de Omgevingswet. De functie van de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl is hierdoor ook overgenomen door de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. GeoBusiness NL is er door het Kadaster op geattendeerd dat er nog veel gebruikt wordt gemaakt van de services van ruimtelijkeplannen.nl. Dit is binnenkort niet meer mogelijk!
  • Per 01-01-2024 is de informatievoorziening vanuit ruimtelijkeplannen.nl(inclusief de INSPIRE | PDOK datalevering) incompleet en mogelijk onjuist. 
  • Per 01-07-2024 zijn de wms |wfs afnemersservices van ruimtelijkeplannen.nlniet meer beschikbaar.

Om gebruikers van de diverse services en diensten zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het Kadaster een document opgesteld over de uitfasering van de services en diensten van ruimtelijkeplannen.nl en de alternatieven vanuit DSO-LV.

Het document kun je via deze link lezen: Document uitfasering ruimtelijkeplannen