Image
29 mei 2024

Hogeschool Saxion en TU Delft verkennen de mogelijkheden om te starten met respectievelijk een associate degree- en een bacheloropleiding Geo Media & Design en een master-opleiding in Geodesie. Deze initiatieven van de Hogeschool Saxion en TU Delft ondersteunen wij vanuit het Platform Onderwijs van GeoBusiness NL graag en daarom brengen wij dit onder de aandacht van onze leden. 

Wij werken voor deze initiatieven niet alleen nauw samen met beide onderwijsinstellingen, maar ook met Geo-Informatie Nederland (GIN). Het kan dan ook zijn dat je al bent geïnterviewd door Saxion of TU Delft in het kader van het onderzoek naar deze opleidingen of de vragenlijsten al hebt ingevuld. Je hoeft dan uiteraard niets te doen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt je medewerking heel erg op prijs gesteld.

Wat vragen we van jou?
Hogeschool Saxion en TU Delft vragen twee acties van je:

  1. Dat je als werkgever de vragenlijsten invult en
  2. Een andere vragenlijst doorzet naar relevante professionals in je organisatie.

Onder werkgever verstaan we de personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie. Ben jij dat niet, stuur deze mail dan door naar de verantwoordelijke in je organisatie.
Een grote response op deze enquêtes is van belang om de twee initiatieven te laten slagen.
 
Voor jou als werkgever
Voor het onderzoek maken de onderwijsinstellingen de behoefte aan uitbreiding of vervanging van het personeelsbestand en de behoefte aan op-, om- of bijscholing van zittend personeel inzichtelijk. Hieronder vind je twee linkjes naar vragenlijsten voor personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie.
 Het invullen van iedere vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag.  


Voor de professionals in je organisatie
Saxion wil daarnaast beeld krijgen van de belangstelling voor de Geo Media & Design opleidingen in deeltijd bij werknemers. Wij vragen je om deze mail binnen jouw organisatie door te zetten naar de medewerkers die je beschouwt als een mogelijke doelgroep voor deze deeltijdopleidingen.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. In de vragenlijst vinden werknemers meer informatie over de opleidingen.
Werknemers kunnen hier de vragenlijst voor de Geo Media & Design opleidingen invullen. 

Reacties graag zo spoedig mogelijk en graag voor 14 juni 2024.