Image
20 september 2006
Plv. Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Kohsiek heeft onlangs per brief gereageerd op een door BGI ingediend verzoek om meer duidelijkheid te geven over de openbaarmaking van het Nationaal Wegenbestand (NWB). Plv. Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Kohsiek heeft onlangs per brief gereageerd op een door BGI ingediend verzoek om meer duidelijkheid te geven over de openbaarmaking van het Nationaal Wegenbestand (NWB). RWS is voornemens het NWB op korte termijn laagdrempelig beschikbaar te stellen. Het BGI juicht dit initiatief van harte toe, en is van mening dat een laagdrempelige toegankelijkheid van overheidsinformatie via toegevoegde waarde producten en services een grote impuls zal geven aan de Nederlandse economie in het algemeen, en de geo-informatiesector in het bijzonder. In de afgelopen decennia zijn, indertijd bij gebrek aan toegankelijke overheidsdata, door verschillende BGI-leden bestanden opgebouwd vergelijkbaar met het NWB. Het zonder meer vrijgeven van het NWB zal daarom de markt verstoren en reeds actieve aanbieders van deze informatie ernstig duperen. Dit kan niet de bedoeling zijn van nieuwe wetgeving en het vigerend BZK beleid rond optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie. Het BGI heeft daarom aan RWS gevraagd om, voordat tot openbaarmaking wordt overgegaan, bedrijven in staat te stellen hun bedrijfsvoering aan deze nieuwe situatie aan te passen, om op die manier de schade beperkt te houden. Het BGI heeft voorgesteld een overgangstermijn te hanteren, en indien nodig, tot een zekere vorm van compensatie te komen. Rijkswaterstaat heeft op dit verzoek positief gereageerd en heeft een commissie ingesteld die de mogelijkheden voor een overgangstermijn gaat onderzoeken. In samenspraak met de bedrijven in de geo-informatiesector zal een consultatieronde gehouden worden, waarna komend najaar duidelijkheid zal worden gegeven over de openbaarmaking van het NWB en een overgangstermijn. Gedurende dit onderzoek zal niet tot openbaarmaking worden overgegaan. Het BGI heeft op deze uitnodiging positief gereageerd. De brief van het BGI en de reactie van RWS zijn te vinden op deze website onder documenten.