Image
20 september 2006
Op 3 juli j.l. voerden vertegenwoordigers van het BGI-bestuur een bespreking met de directie Energie en Telecom van het ministerie van EZ. Een dag later volgde een gesprek met Harry van Zon, directeur van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van BZK. Op 3 juli j.l. voerden vertegenwoordigers van het BGI-bestuur een bespreking met de directie Energie en Telecom van het ministerie van EZ. Op de agenda stonden de gevolgen voor GI-bedrijven van het beschikbaar komen van het Nationaal Wegenbestand van Rijkswaterstaat en de onlangs verstuurde brief waarin het BGI melding maakt van specifieke situaties waarin GI-bedrijven in hun activiteiten hinder ondervinden van overheidshandelen. Een dag later volgde een gesprek met Harry van Zon, directeur van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van BZK. In dat gesprek stond met name de toegankelijkheid van overheidsinformatie op de agenda. BZK gaf in het gesprek te kennen positief te staan tegenover het verzoek van BGI om een financiële bijdrage in de out of pocket kosten in het RGI-project “Geo-data van verstrekking naar toegang”. In beide gesprekken heeft het BGI nogmaals te kennen gegeven zeer positief te staan tegenover het nieuw gevormde GI-beraad en de daaruit voortvloeiende overheidsbrede GI-agenda.