Image
13 november 2006
Op dinsdag 7 november j.l. sprak het BGI-bestuur met de commissie openbaarmaking Nationaal Wegenbestand. Deze commissie is ingesteld door Rijkswaterstaat om bezwaren van betrokken partijen te consulteren en onafhankelijk advies uit te brengen over verder te nemen stappen aangaande de openbaarmaking van het NWB. Op dinsdag 7 november j.l. sprak het BGI-bestuur met de commissie openbaarmaking Nationaal Wegenbestand. Deze commissie is ingesteld door Rijkswaterstaat (RWS) om bezwaren van betrokken partijen te consulteren en onafhankelijk advies uit te brengen over verder te nemen stappen aangaande de openbaarmaking van het NWB.
Tijdens het gesprek heeft het BGI naar voren gebracht laagdrempelige beschikbaarheid van geo-informatie in het algemeen toe te juichen, maar in geval van het NWB mogelijke marktverstoring tot een minimum te beperken en gedupeerde bedrijven voldoende tijd te geven hun bedrijfsvoering aan te passen. Daarnaast heeft het BGI aan de commissie meegegeven vooral ook te kijken naar de vraag of er voor RWS een noodzaak bestaat en blijft bestaan een bestand als het NWB zelf bij te houden, omdat de markt reeds in dergelijke bestanden voorziet. Brieven naar aanleiding van deze casus zijn te downloaden bij documenten op deze website.