Image
08 februari 2008
Op initiatief van RGI reisde van 3 t/m 5 februari een delegatie van 22 bestuurders van o.m. VROM, BZK, EZ, RWS, RGI, GeoNovum, Provincie Flevoland, GeoBusiness Nederland en diverse kennisinstellingen af naar Kopenhagen in Denemarken. Op initiatief van RGI reisde van 3 t/m 5 februari een delegatie van 22 bestuurders van o.m. VROM, BZK, EZ, RWS, RGI, GeoNovum, Provincie Flevoland, GeoBusiness Nederland en diverse kennisinstellingen af naar Kopenhagen in Denemarken. De studiereis is zeer succesvol verlopen. De Nederlandse delegatie heeft een zeer goed beeld gekregen van hoe men in Denemarken geo-informatie beschikbaar heeft gemaakt voor het grote publiek. Presentaties werden verzorgd door het Deense Kadaster, ministerie van VROM, ministerie van Economische Zaken, vereniging van gemeenten en Grontmij Carl Bro. De Denen hebben laten zien hoe zij alle informatie over o.a. natuur, water, bodem, ruimtelijk planning, kadastrale registratie, gebouwen, adressen, topografie en luchtfoto's op een zeer moderne manier via portalen op internet beschikbaar maken voor het grote publiek en voor bedrijven die daar waarde aan willen toevoegen. De inspiratie de de groep bestuurders hierbij heeft opgedaan zal er zeker aan bijdragen dat ook in Nederland deze ontwikkeling in een versnelling gaat komen.