Image
07 mei 2008
Op verzoek van het GI-beraad hebben de stichtingen Geonovum en Ruimte voor Geo-Informatie in overleg met partijen uit de GeoMeeting een visie en implementatiestrategie 2008-2011 opgesteld: GIDEON. De uitvoering van GIDEON leidt tot een nationale voorziening voor plaatsgebonden informatie. Op advies van het GI-beraad heeft de minister van VROM de voorstellen uit GIDEON overgenomen en tot haar beleid gemaakt. GIDEON vormt een leidraad voor de hele geo-sector bij het implementeren van de Basisvoorziening geo-informatie in Nederland. Het document is verkrijgbaar via Postbus 51 en tevens [url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20014]hier[/url] te downloaden.