Image
24 mei 2006
Op 16 mei j.l. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Peter Welling, plaatsvervangend secretaris generaal van VROM, en Noud Hooyman, beleidscoordinator ICT-visie en geo-informatie. E
24 mei 2006
Op 19 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering van het BGI plaats. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat het BGI de laatste tijd veel individuele Markt en Overheid cases voor haar leden behandelt. De conclusie was dat generiek beleid van de overheid op dit punt gewenst is. Het BGI zal hierover in de nabije toekomst gesprekken gaan voeren met o.m. Economische Zaken. Ook kwam aan de orde dat naast ledenwerving het behoud van lidmaatschap van huidige leden minstens zo belangrijk is. Frequente communicatie met de leden en een actieve rol van de leden zijn hiervoor de belangrijkste instrumenten. Met betrekking tot dit laatste zijn tijdens de vergadering direct spijkers met koppen geslagen. Vanuit de leden kwamen initiatieven tot het oprichten van een viertal special interest groups: basisregistraties, mobiliteit, onderwijs en de promotie van geo-informatie binnen andere markten dan de eigen sector.
22 mei 2006
Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven.

17 april 2006
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. organiseert het BGI een themabijeenkomst rondom het thema 'Basisregistraties'.

14 april 2006
Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project.

13 maart 2006
De presentaties van de conferentie zijn nu te downloaden via deze [url=http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f413cd2b-04af-4ca1-a59c-47f0229218af&lang=nl]link[/url].
08 maart 2006
De Brede Overleg en Adviesgroep (BOAG) e-Provincies heeft het concept convenant tussen BZK en de 12 provincies inzake verstrekking en hergebruik van geo-informatie onlangs aanvaard. Het convenant heeft tot doel om het beleid van de provincies wat betreft verstrekking en hergebruik van geo-informatie te uniformeren.

07 maart 2006
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door

01 maart 2006
De door BGI ingediende subsidieaanvraag

01 maart 2006
In 2005 en de eerste maanden van 2006 heeft het BGI de volgende bedrijven als nieuwe leden mogen verwelkomen: