Image
15 februari 2006
Minister Dekker van VROM heeft onlangs per brief gereageerd op een reeds in mei 2005 ingediend verzoek van het BGI om opheldering rondom de bouw van een GPS netwerk door het Kadaster in samenwerking met RWS.

15 februari 2006
Op 13 januari 2006 heeft het BGI een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Het projectvoorstel is getiteld

15 februari 2006
Op vrijdag 27 januari jl. organiseerden het BGI, de TU Delft en Wageningen Universiteit in de Haagse Lobby een conferentie over de belemmeringen voor het realiseren van value-added GI services. Het BGI blikt terug op een zeer geslaagde dag.

30 november 2005
Op 8 september organiseerde het BGI met de VNBG en het GIN een bijeenkomst over grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven. Aanleiding voor de bijeenkomst was het Duitse Intergeo Congres, op 4 oktober in Dusseldorf. Tijdens dit congres wordt Duitse en Nederlandse bedrijven gelegenheid tot matchmaking geboden: de mogelijkheid om wederzijds contacten te leggen met het oog op samenwerking.

30 november 2005
Op 14 september jl. sprak een delegatie van het bestuur van het BGI met de nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal van VROM, Peter Welling, en Noud Hooyman, beleidsco

30 november 2005
Op 13 juli jl. heeft een delegatie van het BGI gesproken met de Raad van Bestuur van het Kadaster, naar aanleiding van het voornemen van het Kadaster om een eigen RTK-GPS netwerk op te zetten en de brief die het BGI de minister van VROM hierover heeft gestuurd.

30 november 2005
Op 14 oktober jl. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Mark Frequin, directeur - generaal op het ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van gesprek was 'Toegankelijkheid van Overheidsinformatie'.

30 november 2005
Zoals al eerder op deze website vermeld, is het BGI met het Kadaster in gesprek over de mogelijkheden voor ruimere toegankelijkheid van kadastrale data. Onlangs is hierin een nieuwe stap gezet.

30 november 2005

Het BGI is verheugd te melden dat per 1 januari 2006 Yvette Pluijmers in dienst treedt als secretaris van het BGI. Hiermee volgt zij Bart Versteegh op, die eerder al een andere betrekking had gevonden en de afgelopen maanden nog op interim basis beschikbaar was voor GeoBusiness Nederland.

27 juni 2005
Het BGI heeft een bijdrage geleverd aan de makel - en schakelmiddag van Ruimte voor Geo Informatie op 21 juni, over het thema 'Laagdrempelige toegang tot overheidsinformatie en kansen voor innovatie'.