Image
04 januari 2023

Op verzoek van Earth Valley / ROM Utrecht plaatsen wij de volgende uitnodiging voor een bijeenkomst op 9 januari 2023.

Utrecht is intensief betrokken bij het Nationaal Groeifonds voorstel ‘Preventie Promotor’, waarbij ruim €500 miljoen euro ingezet wordt op de preventie van overgewicht in Nederland (periode 2024-2033). De Utrechtse wijk ‘Leidsche Rijn’ is een van de innovatieomgevingen waar zorginstellingen, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen samen kunnen innoveren, valideren en implementeren op preventieve interventies en producten. We nodigen u uit om mee te doen!

Innovaties gezocht op het gebied van:

 • Tools die gezond gedrag stimuleren, zoals gamification, VR, wearables.
 • (Virtuele) leefstijlinterventies.
 • (Digitale) gezondheidsmonitoring.
 • Beweeginterventies.
 • Inrichting fysieke leefomgeving.
 • Digital Twins.
 • Interventies in het voedingsaanbod vanuit supermarkten.
 • Effecten ontwerpscenario’s fysieke leefomgeving digitaal te vergelijken.
 • Innovatieve co-creatie aanpak met bewoners.
 • Interventies die de fysieke, sociale en organisatorische omgeving combineren.

 Herkent u uw bedrijf in bovenstaande en/of heeft u additionele ideeën? 

 1. Kom dan naar de bijeenkomst op 9 januari 2023, 16:00-17:30 in het UMC Utrecht. Aanmelden kan via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Steun de Utrechtse propositie door ondertekening van een ‘Letter of Commitment’ (zie bijlage).

Wat brengt het Nationaal Groeifonds-voorstel Preventie Promotor:

 • 50-50 matching voor innovatie en validatie. Mogelijkheden tot matching in kind en in cash. 
 • Begeleiding vanuit landelijke Accelerator die preventieve producten en diensten helpt bij de business case en opschaling (nationaal en internationaal).

Wat brengt de Utrechtse propositie ‘Leidsche Rijn’: 

 • Innovatie en/of validatie van producenten en diensten in real-life context.
 • Samenwerkingsmogelijkheden met Gezonde wijk alliantie Leidsche Rijn (alle lokale zorg-, buurt- en welzijnsorganisaties), eerstelijnszorg (Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra) en tweedelijnszorg (St. Antonius ziekenhuis).
 • Regionaal netwerk van 75+ partijen binnen Data- en Kennishub Gezond Stedelijk LevenHealth Hub Utrecht en Earth Valley.

 

Leidsche Rijn

20 december 2022

 

De GeoBuzz 2023 wordt op 21 en 22 juni 2023 georganiseerd in 'De Nieuwe Stad' in Amersfoort. De organisatie is weer in handen van Sense Events en zij worden daarin bijgestaan door opnieuw GeoBusiness NL, Geo-Informatie Nederland (GIN) en dit jaar ook Earth Valley. 

2 IMG 0330

Tijdens ons symposium ter ere van het 15-jarig bestaan van GeoBusiness NL hadden wij al de primeur dat we de GeoBuzz komend jaar samen met Earth Valley gaan organiseren. 

Earth Valley is het nieuwe eco-systeem op de as 'Utrecht – Amersfoort' dat een speerpunt in de regio is. In de stedelijke leefomgeving komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en integraliteit van opgaves in dichtbevolkte gebieden vragen daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. De Utrecht regio heeft een unieke mix van bedrijven en kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze opgaves.

GeoBusiness NL en Earth Valley gaan nauwer met elkaar samenwerken en een van de activiteiten zal de GeoBuzz 2023 worden.

GeoBuzz 2023 krijgt ook weer een inhoudelijk programma. Door de samenwerking met Earth Valley wordt nadrukkelijk aangesloten bij maatschappelijke thema's. Binnenkort is er meer informatie over de opzet van het programma bekend en de mogelijkheden om in het programma presentaties te geven.

De beurs wordt in 2023 een 'netwerkcentrum', deze keer in de vorm van een 'Parade'. De beurs gaat dan ok plaatsvinden in de open lucht met pagodetenten, stretchtenten en foodtrucks. Bedrijven krijgen zo volop de gelegenheid zich te presenteren in een unieke omgeving

Via de website van de GeoBuzz komt binnenkort meer informatie.

07 december 2022

Een mooi initiatief van ons lidbedrijf Fervent. Geo2Meet richt zich samen met Fervent op het her-, bij en omscholen in het sterk groeiende geodomein.

24 november 2022

Op dinsdag 22-11-2022 was het exact 15 jaar geleden dat GeoBusiness NL werd opgericht tijdens het GIN-congres in de RAI in Amsterdam.

Dit werd gevierd met een symposium onder de titel 'Geo buiten de Grenzen', waarin een aantal leden van GeoBusiness NL aan het woord kwamen.  GeoBusiness NL vierde haar verjaardag samen met Earth Valley en tijdens het symposium kreeg Earth Valley de mogelijkheid zichzelf te presenteren.

1 Seminar 01

2 IMG 0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opening ging oud-bestuurslid en dagvoorzitter Douwe Blanksma in gesprek met Ed Nijpels en Camille van der Harten over de highlights en de toekomst van de vereniging. Camille van der Harten legde daarin de link naar Earth Valley en de reden van de samenwerking met dit nieuwe ecosysteem.   Ook kwam hij met de primeur dat in juni 2023 de achtste editie van de GeoBuzz zal worden georganiseerd in samenwerking met Earth Valley en zal worden gehouden in Amersfoort.

3 IMG 20221123 WA0001Wouter van Daal (kwartiermaker Earth Valley bij de ROM Utrecht Region benadrukte dat Earth Valley – het nieuwe eco-systeem op de as Utrecht – Amersfoort – een speerpunt in de regio is. In de stedelijke leefomgeving komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en integraliteit van opgaves in dichtbevolkte gebieden vragen daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. De Utrecht regio heeft een unieke mix van bedrijven en kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze opgaves.

4 IMG 20221123 WA0000

 

 

Koos de Vries van Medusa Explorations vertelde over hun geofysich onderzoek naar klimaatverandering op Spitsbergen. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft men gebiedsdekkende metingen gedaan naar de diepte van de permafrost (altijd bevroren ondergrond). Door de snelle klimaatverandering in het arctisch gebied komt de permafrost-laag in de zomer steeds dieper te liggen, met als gevolg het verlies van draagkracht van de bodem (verzakkende huizen), versnelde afschuivingen en erosie, verandering van de ecologie en verlies van historische en archeologisch bodemarchief.

 

5 Seminar 02Vanuit Jong GeoBusiness NL vertelde Puck Flikweert van CGI over het verbinden van de twee werelden van schematische en geografische data bij Prorail. Tot voor kort bestonden de geografische en schematische data in twee verschillende werelden. De schematische kaarten worden getekend in een handmatig en arbeidsintensief proces. Samen met ProRail ontwikkelt CGI een algoritme dat op basis van geografische data automatisch een schematische kaart van het spoor en bijbehorende objecten kan genereren.

6 IMG 0334

 

Ron Looij, senior projectleider bij de gemeente Utrecht gaf tijdens zijn presentatie inzicht in de complexiteit van grootschalige gebeurtenissen in de openbare ruimte zoals de Vuelta Holanda. Belangrijk hierbij is de inzet van data en innovatie, en de samenwerking van stakeholders om hier grip en voorsprong op te houden voor nu en in de toekomst.

 

 

 

 

7 IMG 0340

 

We kijken terug op een geweldige middag!

 

11 november 2022
Altijd al willen weten hoe de API’s van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) werken en gebruikt kunnen worden voor het bouwen van eigen applicaties?
 
Kom dan naar de Hackathon DSO-LV API’s in samenhang. ’s Ochtends wordt door de ontwikkelaars van de DSO-LV een toelichting gegeven op de beschikbare API’s, hun werking en hun onderlinge samenhang. ’s Middags is het aan de ‘hackers’ om met eigen use cases aan de slag te gaan. De DSO ontwikkelaars zijn er om waar nodig ondersteuning te verlenen.
 
Wat: Hackathon: DSO API’s en eigen applicaties. Hoe werkt dat?
Wanneer: 14 december 2022 bij Geonovum in Amersfoort (hele dag)
Organisatie: Kadaster - (Bart Huijbers, Merijn Kerlen)
 
 
Voor de DSO-LV is deze hackathon een gelegenheid om feedback op te halen over de werking van de DSO-LV API’s. Tevens zal het resultaat van de hackathon worden gebruikt voor het maken van het “Handboek DSO Open Stelsel voor Derden”.
 
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De leden van GeoBusiness NL zijn van harte uitgenodigd.
Heb je interesse en wil je een bijdrage leveren, meld je dan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Platform Omgevingswet GeoBusiness NL). 
 
Via deze link vind je nog wat meer informatie over de beschikbare DSO-LV API’s.
10 oktober 2022

Op donderdagmiddag 10 november organiseert TU Delft de Geomatics Day. Deze middag staat in het teken van de onderzoeksresultaten die de studenten in opdracht van Geo-bedrijven en overheden hebben uitgevoerd. Naast de onderzoeksresultaten verzorgt Dr. Lars Bodum van de Universiteit van Aalborg een keynote over Geospatial Technologies and Urban Sustainability.

Interesse? Bekijk hier het volledige programma

06 oktober 2022

Onze partner ROM Utrecht organiseert in het kader van Earth Valley een 'trade mission' naar de INTERGEO in Essen (Duitsland). Op verzoek van ROM Utrecht brengen wij de uitnodiging voor deze 'trade mission' onder jullie aandacht. 

Dit jaar staat de INTERGEO in het teken van Digital Twins: 3D city models, BIM in landmeetkunde en digital urban planning.

Voor deze trade mission wordt er per bus naar Essen gereisd, om elkaar beter te leren kennen, wordt de beurs bezoecht voor inspiratie en de laatste innovaties en worden er waardevolle contacten gelegd met Duitse bedrijven en lokale overheden. De voertaal is Engels.  

Programma

Woensdag 19 oktober 2022

 • Om 07.30 uur vertrekt de bus vanaf Amersfoort CS Station
 • Ontbijt en pitches aan boord 
 • Bezoek zelf de beurs of haak aan bij een van de ‘beurssafari’s' 
 • Netwerkborrel op een van de stands

Donderdag 20 oktober 2022

 • Ontvangst vanaf 09.00 uur op de Messe Essen
 • Om 09.20 uur zal Consul Willemijn van der Toorn, Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf een welkomstwoord spreken. 
 • Zo ook ir. Micheline Paffen-Zeenni, locoburgemeester van Amersfoort, onderdeel van Earth Valley/Utrecht Region
 • Presentatie door Andreas Weßel, Geonetzwerk Regionalverband Ruhr, aansluitend Q&A
 • Korte koffiepauze
 • Presentatie LIVE project gemeente Amersfoort door Leon Hendriks, CEO AeroVision, aansluitend Q&A
 • Netwerken & lunch
 • Om 13 ronden we af en vertrekken uiterlijk om 14.00 uur richting Amersfoort

Ga je mee?

Meld je nu aan en ga met ons mee! Het programma wordt je aangeboden. Lunch, diner en hotel betaal en regel je zelf. De rest doen wij. Na aanmelding ontvang je de code voor een gratis expo ticket.  

Meer weten?

Informatie over de expo en hotels vind je op de website van INTERGEO.

Kijk op ROM Utrecht website voor het volledige programma.

08 september 2022

Op 31 augustus j.l. zijn leden van GeoBusiness Nederland en medewerkers van het Kadaster bijeengekomen onder het motto 'kennis maken en kennis delen'. Door corona hadden we elkaar de afgelopen jaren weinig (en zeker niet persoonlijk) ontmoet. Tegelijkertijd hebben de ontwikkelingen in ons vakgebied niet stilgestaan en is er een groeiend besef dat geo-informatie een essentiële bijdrage levert aan tal van maatschappelijke vraagstukken. Daarin kunnen we samen optrekken en is kennis delen zeker op zijn plaats.

Ed Nijpels, voorzitter van GeoBusiness Nederland, heette iedereen welkom en benadrukte het belang van een goede /solide basis tussen het bedrijfsleven en het Kadaster. In de samenwerking kunnen we elkaar versterken en kunnen we leren van elkaar.

In zijn plenaire inleiding ging Arjen Adriaanse, directeur Science bij TNO en hoogleraar bij de UTwente, in op het belang van (digitale) samenwerking en het hebben van een circulaire benadering bij de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Arjen ging in op ontwikkelingen in de bouw en benoemde het belang van het gezamenlijk maken van afspraken en het belang van een ketenregisseur. Stilgestaan werd bij de ontwikkeling van een digitale replica (een zogenaamde predictive twin) van een bouwwerk die de actuele en toekomstige situatie kan beoordelen en het belang van de samenhang tussen een bouwwerk en het gebied waarin het staat. Door het verkrijgen van inzicht in de gehele levenscyclus van een bouwwerk kan een risicokaart gevormd worden die aangeeft waar onderhoud noodzakelijk is.

Vervolgens werd in groepen uiteengegaan en werden goede gesprekken gevoerd over diverse thema's zoals Internationaal, 3D-inwinning, 3D-informatie, Omgevingswet en Onderwijs. Twee begeleiders (een van het Kadaster en een van GeoBusiness Nederland) leidden de onderwerpen met stellingen in. In de gesprekken kwamen o.a. overeenkomende ontwikkelingen naar voren en is contact gelegd met elkaar om hierover verder te praten. 

Frank Tierolff rondde de bijeenkomst af door terug te kijken op de geslaagde middag. Het gezamenlijk doel is om de ruimte in Nederland optimaal in te richten en GeoBusiness Nederland en het Kadaster hebben elkaar nodig om als sterke partners de uitdagingen op te pakken. Hij nodigde de aanwezigen dan ook uit om dit gesprek te blijven voeren met elkaar.

Hieronder een impressie van deze succesvolle bijeenkomst.

FB9F9C92-1074-4CAD-9E97-77BE8A3862E1.jpegF0C3EFCC-0606-4F65-8830-FA1456EF1092.jpeg9026A98F E98E 413B 8490 14DD14E359B26DC74DBC EBF2 496A 8934 76C5336C9088

14 juli 2022

GeoBusiness NL en Deltares zijn dit jaar gestart met een gezamenlijke verkenning, met als doel te onderzoeken waar wij elkaar kunnen versterken. Eén van die mogelijkheden is het gebruikmaken van de faciliteiten van Deltares.

Deltares opent in 2022 de deuren van de experimentele faciliteiten om innovatieve initiatieven van start-ups en het MKB te ondersteunen. De samenwerking bestaat uit 80 uur gratis testtijd om ontwerpconcepten van innovaties te testen. Denk hierbij aan oplossingen op het gebied van monitoring, bodembescherming, zettingen en constructie elementen zoals damwanden en ankers. 

Alle Nederlandse MKB en startups zoals gedefinieerd door de Europese Unie mogen zich aanmelden voor dit aanbod. Hiernaast richt het aanbod zich op ontwerpconcepten tot en met Technology Readiness Level 4. 

Voor het aanmeldingsformulier en meer informatie bezoek de website van Deltares. Inschrijven kan tot en met 30 september 2022.

 Testtijd in de Geo faciliteiten voor MKB en start ups

29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 organiseerde GeoBusiness NL haar jaarlijkse Netwerkbijeenkomst in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Het was een zeer geslaagde en druk bezochte dag die begon met de ondertussen traditionele GBN Cycletour. Dit werd gevolgd door een middagprogramma dat begon met een korte ALV gevolgd door een inspirerende presentatie van Jasper van der Kemp over geo in de criminologie en geoprofiling.

De dag werd uiteraard afgesloten met een BBQ! Geweldig om zoveel leden te zien en een groot aantal partners uit ons Geosamen netwerk.

 

1 ALV JaspervdK2 ALV

WhatsApp Image 2022 06 30 at 7.45.27 AMWhatsApp Image 2022 06 30 at 7.45.25 AM