Image
17 mei 2022

Op dinsdag 17 mei zijn we als Platform Energie en Klimaat in gesprek gegaan met de Gasunie over het concept van de Accelerator Platform.

De Gasunie heeft samen met ander netbeheerders een taskforce opgericht om de data-uitwisseling tussen organisaties te verbeteren. Door de energietransitie groeit het aantal windmolens en zonneparken snel. Dit leidt tot overcapaciteit en congestie. Tegelijkertijd werken de netbeheerders aan conversie van energie om meer opslag en transport mogelijk te maken. Netwerken moeten hiervoor slim gekoppeld worden. Daarvoor is data en informatie nodig over elkaars netwerken en plannen. Uitwisseling is echter lastig doordat data standaardisatie langzaam gaat. Organisaties gebruiken verschillende identificatiecodes en definities voor dezelfde gegevens. Met het Accelerator Platform zien de Gasunie en ander netbeheerders de locatie als sleutel om data te koppelen. Bij uitstek de manier waar we als geobedrijven gesprekspartner kunnen zijn.

Tijdens de sessie heeft de Gasunie heel helder uitgelegd wat de uitdagingen zijn en welke oplossingsrichting ze voor ogen hebben. Ze gaan graag met ons in gesprek om hierover door te praten. Bijvoorbeeld over het functioneel ontwerp van het Accelerator Platform en welke uitdagingen en behoeften wij als geobedrijven zien. Maar misschien kunnen we ook samen optrekken in de ontwikkeling van een prototype. Op dit moment zijn er geen budgetten beschikbaar voor dit initiatief. Iedereen doet op basis van eigen investering mee. We hebben afgesproken om eind juni in klein verband een vervolgafspraak te plannen. Interesse? Mail Anke van Dellen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Bekijk hier de opname van de bijeenkomst:

 

13 mei 2022

Na 2,5 jaar komen we weer bij elkaar op 23 en 24 mei! Er is een mooi programma samengesteld rondom 4 thema’s, 

  • Maandag 23 mei: Klimaat & Energie, Mobiliteit, Digital Twins, Open-GIS, Markt Ontwikkelingen & de Geo-Inspriatiedag.
  • Dinsdag 24 mei: Omgevingswet, Digital Twins, Open-GIS, Markt Ontwikkelingen en Studenten-programma.

Heb jij je al aangemeld? Het wordt een echte netwerkdag. Bijna een reünie na 2,5 jaar. De deelname is gratis. Meld je nu aan via https://geobuzz.nl/inschrijven/

05 mei 2022

De invoering van de Omgevingswet en de daarbij behorende afronding van het DSO komt steeds dichterbij.

In de nieuwe ‘kwartslag’ 19 lees je alles over de laatste ontwikkelingen. Hierin staan ondermeer verhalen van Stedin, Rho adviseurs, een veiligheidsregio, Defensie en een gemeente. Verder worden er dwarsverbanden besproken tussen de Omgevingswet en het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie (RES) en de Milieu effect rapportage (Mer).

GeoBusiness NL is betrokken bij een Strategisch werkgroepoverleg met vertegenwoordigers uit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswert en het DSO, Stedenbouwkundige Adviesbureaus en (Plan)softwareleveranciers. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat er een functionele set van eisen voor decentrale software is opgesteld die bij de inwerkingtreding op 1-1-2023 beschikbaar moet zijn. Je kunt dit, als ook de informatie over de Hoofdroute 2022, nalezen op de site van het programma

Voor bedrijven, dus ook de leden van GeoBusiness NL is het van belang te zien hoe zij kunnen participeren en wat hun staat te wachten na 1-1-2023. Je kunt altijd nog meedoen!

Tot slot: noteer in je agenda de volgende fysieke Implementatiedag Omgevingswet op 9 juni 2022.

28 april 2022
19 april 2022

Op vrijdagmiddag 20 mei aanstaande organiseren GIN, NINHSB en NCG op de TU Delft een workshop over 'GNSS en nieuwe (precisie)toepassingen'. GNSS voor massa markten verlaagt de kosten en vergroten de mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Op deze middag worden een aantal nieuwe toepassingen van centimeter nauwkeurige GNSS toepassingen gepresenteerd door leveranciers en gebruikers in het veld. 

31 maart 2022

Vanmiddag 31 maart 2022 was er een informatiebijeenkomst voor de leden van GeoBusiness NL over DiSGEO en de SOR. Ruud van Rossem en Martijn Odijk van het ministerie van BZK gaven presentaties en gingen met de leden in gesprek. Voor (geo)software leveranciers is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de architectuur en over welke onderdelen wanneer worden ontwikkeld en uitgerold. Een duidelijke overlegstructuur is hierbij van groot belang.

Bekijk hier de opname van de online bijeenkomst.

31 maart 2022

Op 21 maart bezocht onderwijsminister Dijkgraaf het Zone.college in Zwolle voor een werkbezoek. Onderwerp van gesprek was de nieuwe opleiding Geo, Data en Design.

Het Zone.college heeft in samenwerking met Vista College in Sittard, het ROC van Amsterdam en Lentiz MBO LIFE College een nieuwe driejarige mbo-4 opleiding Geo, Data en Design ontwikkeld. Bij de ontwikkeling, maar ook tijdens de uitvoering is aansluiting met het bedrijfsleven gezocht en gevonden.

Hans Hainje minister Dijkgraaf

Door ontwikkelingen als de omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningopgave en de wettelijke basisregistraties is er grote behoefte aan goed opgeleid geo-personeel. Daarom is de opleiding breed georiënteerd met aandacht voor inwinning, geo-ICT en geo-data.

Tijdens het werkbezoek maakte de minister kennis met groene opleidingen en werd besproken hoe het Zone.college anticipeert op de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt. Een belangrijke casus was de nieuwe succesvolle opleiding Geo, Data en Design die perfect aansluit op de behoefte in de markt.

Vanuit het bedrijfsleven is Hans Hainje van MUG Ingenieursbureau betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Eén van de eerste studenten loopt inmiddels ook al stage bij MUG. Student Imme de Vries, docent Wouter Felix en Hans Hainje bespraken de noodzaak en het succes van deze nieuwe opleiding met de minister. Hierbij werd er ook bij stilgestaan dat bij het ontwikkelen van zo’n relevante nieuwe opleiding, er tegen bestaande kaders/regelgeving aangelopen wordt. Als voorbeeld werd benoemd dat er tijdens behandeling van het kwalificatiedossier vanuit de regelgeving een soort concurrentie ontstaat met geo-opleidingen in de infra en civiele tak. En dat terwijl deze nieuwe opleiding eerder aanvullend is en juist een gat in de markt is en het bedrijfsleven zit te springen zowel groene als civiele profielen.

De opleiding is voorlopig goedgekeurd en inmiddels zijn enkele tientallen studenten in het hele land aan de opleiding begonnen.

 

30 maart 2022

Vanuit GeoSamen hebben we de afgelopen weken samen met onze partners vanuit de overheid en onderzoek en wetenschap een reactie opgesteld op het Regeerakkoord 2021-2025.
In deze reactie willen wij laten zien dat voor de haalbaarheid van de ambities uit het regeerakkoord, geo-data en technologie een onmisbare schakel is.

We hebben een filmpje gemaakt en een storymap. Het filmpje is mede mogelijk gemaakt door Esri en medewerking van Sophia ten Bruggencate (CGI en Jong GeoBusiness NL). De storymap is bijna klaar en het filmpje kan al bekeken worden: 


24 maart 2022

Deze week bracht de SIG Inwinning een werkbezoek aan de Floriade 2022 in Almere. Zonder maatvoering en landmeten kan dit grote evenement niet ontwikkeld en opgebouwd worden. Met dank aan BDM Digitaal Meten voor de organisatie en rondleiding.

 

foto Floriade foto 2 FloriadeIMG 20220322 104032

14 maart 2022

‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. Dat hebben we allemaal! De lancering van Earth Valley op vrijdag 11 maart 2022 is de start van een beweging om de maatschappelijke ambities waar te maken.

De uitzending is nu terug te kijken:   https://youtu.be/adbG1JOmMpU

 

Over Earth Valley (foto's van Irene Vijfvinkel)

EarthValley03aEarthValley05

Vrijdag 11 maart lanceerden Amersfoort en ROM Utrecht Region vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort een nieuw ecosysteem onder de werktitel Earth Valley. 

Vanuit het historisch middelpunt van Nederland is een nieuwe beweging gestart om de maatschappelijke ambities tot 2050 waar te maken.

De vraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot. Met gebundelde research, innovatie, internationale tenders, talentvorming en educatie kunnen we meer inzichten krijgen uit vitale data sets. Versnellen, door gedeelde kennis en innovaties. Beter voorspellen hoe de toekomst zal zijn. En hem daarmee beter inrichten. Alles wat daarvoor nodig is, zit hier. In Earth Valley. Een uniek ecosysteem met een onderscheidende positionering, waarin ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen en vernieuwende kennis actief inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

EarthValley06

Maatschappelijke opgaven integraal aanpakken

In aanwezigheid van gasten uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen sprak Helga van Leur met verschillende experts op het gebied van circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. In paneldiscussies gingen zij in op de kansen die Earth Valley biedt om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Ook de cruciale rol van data en digital twinning en het belang van het opleiden van talent in de gehele kennisketen (van mbo tot wo) kwamen aan bod.

EarthValley07

Veelbelovende start

Betrokken bestuurders, ondernemers en opleiders spraken na afloop van het programma van een veelbelovende start. ‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. ‘Omdat alle partijen die aanwezig zijn zich echt committeren aan samenwerking binnen Earth Valley. Dat hebben we heel hard nodig. De geosector is klein in Nederland, maar de impact ervan op de maatschappelijke vraagstukken is vele malen groter - zeker als we de krachten bundelen.’

Jantien Stoter, hoogleraar 3D GeoInformation aan de TU Delft en Geo Information Specialist bij Geonovum: ‘Ik denk dat we nu echt een momentum hebben. We zien dat vraagstukken en toepassingen naar ons toe komen met daarbij het verzoek: we hebben geodata nodig. Wij werken als specialisten al heel lang aan data representaties van de leefomgeving ten behoeve van allerlei ruimtelijke vraagstukken, dus dit is het moment om daar de vruchten van te plukken.’

Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV: ‘Hét thema van Earth Valley is: hoe gaan we al die grote vraagstukken integraal aanpakken? De grootste winst van deze lancering is dat we veel partijen aan tafel hebben gehad. We kennen elkaars gezichten. Dat is de eerste stap. Over vijf jaar moet Earth Valley gemeengoed zijn. Dan moeten andere steden, ook internationaal, naar ons kunnen kijken en van ons kunnen leren.’  

Hanneke van der Klis, Director Digital Transformation bij Deltares: ‘Als we in dit ecosysteem het lef hebben om ook onzekerheid en uitdaging te omarmen, om het zoekproces naar techniek een plek te geven en een club jonge mensen bij elkaar te zetten vanuit verschillende organisaties, dan wil je niet weten wat je ziet.’

Uitzending gemist of terugkijken? Meer informatie en de video vind je hier: https://lnkd.in/eTpmmrMf

De toekomst van Earth Valley

Dit is nog maar het begin. Het begin van een actieve beweging. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen, kunnen jij en jouw bedrijf een bijdrage leveren aan Earth Valley? Laat het ons weten. Volg Earth Valley op LinkedIn en online www.romutrechtregion.nl/earth-valley