Image
30 maart 2022

Vanuit GeoSamen hebben we de afgelopen weken samen met onze partners vanuit de overheid en onderzoek en wetenschap een reactie opgesteld op het Regeerakkoord 2021-2025.
In deze reactie willen wij laten zien dat voor de haalbaarheid van de ambities uit het regeerakkoord, geo-data en technologie een onmisbare schakel is.

We hebben een filmpje gemaakt en een storymap. Het filmpje is mede mogelijk gemaakt door Esri en medewerking van Sophia ten Bruggencate (CGI en Jong GeoBusiness NL). De storymap is bijna klaar en het filmpje kan al bekeken worden: 


24 maart 2022

Deze week bracht de SIG Inwinning een werkbezoek aan de Floriade 2022 in Almere. Zonder maatvoering en landmeten kan dit grote evenement niet ontwikkeld en opgebouwd worden. Met dank aan BDM Digitaal Meten voor de organisatie en rondleiding.

 

foto Floriade foto 2 FloriadeIMG 20220322 104032

14 maart 2022

‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. Dat hebben we allemaal! De lancering van Earth Valley op vrijdag 11 maart 2022 is de start van een beweging om de maatschappelijke ambities waar te maken.

De uitzending is nu terug te kijken:   https://youtu.be/adbG1JOmMpU

 

Over Earth Valley (foto's van Irene Vijfvinkel)

EarthValley03aEarthValley05

Vrijdag 11 maart lanceerden Amersfoort en ROM Utrecht Region vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort een nieuw ecosysteem onder de werktitel Earth Valley. 

Vanuit het historisch middelpunt van Nederland is een nieuwe beweging gestart om de maatschappelijke ambities tot 2050 waar te maken.

De vraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot. Met gebundelde research, innovatie, internationale tenders, talentvorming en educatie kunnen we meer inzichten krijgen uit vitale data sets. Versnellen, door gedeelde kennis en innovaties. Beter voorspellen hoe de toekomst zal zijn. En hem daarmee beter inrichten. Alles wat daarvoor nodig is, zit hier. In Earth Valley. Een uniek ecosysteem met een onderscheidende positionering, waarin ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen en vernieuwende kennis actief inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

EarthValley06

Maatschappelijke opgaven integraal aanpakken

In aanwezigheid van gasten uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen sprak Helga van Leur met verschillende experts op het gebied van circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. In paneldiscussies gingen zij in op de kansen die Earth Valley biedt om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Ook de cruciale rol van data en digital twinning en het belang van het opleiden van talent in de gehele kennisketen (van mbo tot wo) kwamen aan bod.

EarthValley07

Veelbelovende start

Betrokken bestuurders, ondernemers en opleiders spraken na afloop van het programma van een veelbelovende start. ‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. ‘Omdat alle partijen die aanwezig zijn zich echt committeren aan samenwerking binnen Earth Valley. Dat hebben we heel hard nodig. De geosector is klein in Nederland, maar de impact ervan op de maatschappelijke vraagstukken is vele malen groter - zeker als we de krachten bundelen.’

Jantien Stoter, hoogleraar 3D GeoInformation aan de TU Delft en Geo Information Specialist bij Geonovum: ‘Ik denk dat we nu echt een momentum hebben. We zien dat vraagstukken en toepassingen naar ons toe komen met daarbij het verzoek: we hebben geodata nodig. Wij werken als specialisten al heel lang aan data representaties van de leefomgeving ten behoeve van allerlei ruimtelijke vraagstukken, dus dit is het moment om daar de vruchten van te plukken.’

Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV: ‘Hét thema van Earth Valley is: hoe gaan we al die grote vraagstukken integraal aanpakken? De grootste winst van deze lancering is dat we veel partijen aan tafel hebben gehad. We kennen elkaars gezichten. Dat is de eerste stap. Over vijf jaar moet Earth Valley gemeengoed zijn. Dan moeten andere steden, ook internationaal, naar ons kunnen kijken en van ons kunnen leren.’  

Hanneke van der Klis, Director Digital Transformation bij Deltares: ‘Als we in dit ecosysteem het lef hebben om ook onzekerheid en uitdaging te omarmen, om het zoekproces naar techniek een plek te geven en een club jonge mensen bij elkaar te zetten vanuit verschillende organisaties, dan wil je niet weten wat je ziet.’

Uitzending gemist of terugkijken? Meer informatie en de video vind je hier: https://lnkd.in/eTpmmrMf

De toekomst van Earth Valley

Dit is nog maar het begin. Het begin van een actieve beweging. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen, kunnen jij en jouw bedrijf een bijdrage leveren aan Earth Valley? Laat het ons weten. Volg Earth Valley op LinkedIn en online www.romutrechtregion.nl/earth-valley

08 maart 2022

Op dinsdag 26 april vindt, volledig fysiek, het jaarlijkse NCG Symposium plaats. 

Het symposium is gratis toegankelijk en bedoeld voor alle onderzoekers en studenten van Nederlandse universiteiten, academies, bedrijven, overheidsinstanties en instituten die actief zijn op het gebied van geodesie, geo-informatica en geo-informatiewetenschap en voor commerciële en uitvoerende professionals binnen dit werkveld.

25 februari 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

23 februari 2022

In reactie op het coalitieakkoord heeft GeoBusiness NL een brief gestuurd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor een effectieve regie-organisatie; en een investeringsimpuls om de aanwezige kennis, data en systemen maximaal te benutten. De brief is ondertekend door GeoBusiness NL voorzitter Ed Nijpels. Lees de hele brief hier: Reactie GeoBusiness NL Coalitieakkoord

22 februari 2022

Connect live | Lancering Earth Valley!banner Earth Valley
Mis het niet: vrijdag 11 maart 2022 is de lancering van Earth Valley! Je kunt hier online bij aanwezig zijn. Helga van Leur ontvangt diverse experts op gebied van duurzaam gebouwde omgeving, klimaatadaptatie en mobiliteit. 

17 februari 2022
Bericht van MKB Nederland:

De handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden is gepubliceerd! Nieuw advies ministerie van EZK voor klachtafhandeling aanbesteden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 
Hartelijk dank aan alle leden van de COAB (Commissie Overheids Aanbestedingen Beleid)  die veel inbreng hebben geleverd om deze Handreiking klachtafhandeling zo goed mogelijk te maken. 
 
De Unie van Waterschappen en de Provincies hebben de intentie om de handreiking te gebruiken voor een uniforme regeling zodat er in de 12 provincies en de waterschappen dezelfde klachtenloketten en klachtafhandeling wordt opgezet. De VNG is met 345 gemeenten nog niet in die positie maar zal via de Taskforce Inkoop en Aanbesteden aandacht vragen voor een spoedige toepassing van de handreiking. In de programma onderdelen van Beter Aanbesteden wordt ook ruimte gemaakt voor de toepassing van deze handreiking.
 
Einde bericht van MKB Nederland.

GeoBusiness NL is lid van de COAB.

17 februari 2022

Van 15 februari 2022 tot 4 april ligt versie 0.9 van de Referentie Architectuur Digitale Tweelingen in consultatie. Geonovum ontvangt graag feedback op dit document. Tijdens een informatie sessie op 21 februari wordt inhoud en consultatieproces van de referentiearchitectuur toegelicht. Aanvullend worden twee verdiepende sessies georganiseerd (op 8 en 24 maart) waarbij dieper wordt ingegaan op vragen die bij het netwerk leven.

Voor meer informatie, de link naar de consultatie en aanmelden voor de informatiesessie lees hier verder.

08 februari 2022

Zaterdag 12 februari, 10.00 - 12.00 uur, online!

Hacks, ransomware, zelflerende algoritmen, desinformatie en privacyproblemen zijn ook in gemeenten aan de orde van de dag. Dertig dagen voor de verkiezingen gaan we hierover in gesprek met topgasten uit wetenschap, politiek en bestuur. Twee prangende vragen staan centraal:

1.    Waarom is digitalisering een urgent onderwerp voor de lokale politiek?
2.    Hoe kan de gemeenteraad en het gemeentebestuur daar effectief op sturen?

Dit keer niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen met belangstelling voor digitalisering en politiek!

Gratis inschrijven en programma via https://lnkd.in/efbSccdg