Image
14 juli 2021

Afgelopen vrijdag 9 juli 2021 heeft de eerste fysieke activiteit van Jong GeoBusiness plaatsgevonden. Fort Uitermeer bij Weesp is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed met behulp van drones en fotos's verwerkt tot een digital twin.

01 juli 2021

Door de exponentiele toename van de hoeveelheid ruimtelijke gegevens over de afgelopen decennia en nieuwe en betere inwintechnieken, groeien ook de mogelijkheden om data als brandstof te voeden aan computergestuurde algoritmes, waarmee volledig geautomatiseerd nieuwe informatie ontstaat. Deze Artificial Intelligence (AI) biedt ons nieuwe inzichten en sturingsinformatie in complexe processen die we niet eerder hadden. In het geo-werkveld biedt AI nieuwe kansen voor de leden van GeoBusiness NL en dit willen wij in kaart brengen.

01 juli 2021

Op donderdag 24 juni 2021 organiseerden we weer een online ALV. Voorafgaand aan de ALV gaf Rob van der Velde directeur Geonovum een presentatie over 'De kracht van standaarden’. Tijdens de ALV waren er presentaties van Frank Jan Uittenbogaart over de werkzaamheden van de SIG BOR en van Robert Voûte over de Visie op geo-onderwijs.

15 juni 2021

Van 22 maart tot 16 april 2021 heeft een tweede openbare consultatie van de samenhangende objectregistratie (SOR) plaatsgevonden. In mei 2021 is door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (Ministerie van BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een (voorlopige) eindversie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie SOR opgeleverd.  De resultaten van de consultatie zijn te lezen op de website geobasisregistraties.nl

15 juni 2021

Op 7 juli vindt de Ruimteschepper Campus plaats.

Innovaties van nu & visie op de toekomst.
Digital Twin, Geo & BIM, Fysieke Leefomgeving, Wijs met locatie, Maatschappelijke ontwikkelingen, Visionaire Reflecties, Deep Geo!

25 mei 2021

Vandaag is het namelijk 25 mei en exact 3 jaar na de invoering. Speciaal daarom heeft AVG-verenigingen een AVG 3 jaar editie nieuwsbrief selectie gemaakt. Lees hier deze nieuwsbrief met onder anderen informatie over de AVG en vaccinatie van werknemers

05 mei 2021

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex.

22 april 2021

Het Platform BIM en 3D organiseerde op  woensdagochtend 21 april een online sessie over de Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Er waren 40 leden aanwezig. Het doel was verbinding aan te brengen tussen de bedrijven, die data voor de digital twin inwinnen in de fysieke leefomgeving, en de ontwikkeling van het beleid op dit vlak en vice versa.

25 maart 2021

Sense is in samenwerking met GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland (GIN) gestart met de organisatie van de GeoBuzz 2021. De GeoBuzz is hét jaarlijkse geo-evenement met een onafhankelijk congres en geo-vakbeurs.

Nadat de GeoBuzz in 2020 niet door kon gaan hebben wij er alle vertrouwen in dat op 22 en 23 november 2021 dit jaarlijkse weer kan plaatsvinden in het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

23 maart 2021

ROC Midden-Nederland wil samen met het regionale bedrijfsleven (via bemiddeling van Geo Business Nederland) een aanvraag doen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).  Het doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Leden van GeoBusines Nederland worden uitgenodigd om mee te doen in voorbereiding en uitvoering van de innovatieve publiek private samenwerking.