Image
22 februari 2022

Connect live | Lancering Earth Valley!banner Earth Valley
Mis het niet: vrijdag 11 maart 2022 is de lancering van Earth Valley! Je kunt hier online bij aanwezig zijn. Helga van Leur ontvangt diverse experts op gebied van duurzaam gebouwde omgeving, klimaatadaptatie en mobiliteit. 

17 februari 2022
Bericht van MKB Nederland:

De handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden is gepubliceerd! Nieuw advies ministerie van EZK voor klachtafhandeling aanbesteden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 
Hartelijk dank aan alle leden van de COAB (Commissie Overheids Aanbestedingen Beleid)  die veel inbreng hebben geleverd om deze Handreiking klachtafhandeling zo goed mogelijk te maken. 
 
De Unie van Waterschappen en de Provincies hebben de intentie om de handreiking te gebruiken voor een uniforme regeling zodat er in de 12 provincies en de waterschappen dezelfde klachtenloketten en klachtafhandeling wordt opgezet. De VNG is met 345 gemeenten nog niet in die positie maar zal via de Taskforce Inkoop en Aanbesteden aandacht vragen voor een spoedige toepassing van de handreiking. In de programma onderdelen van Beter Aanbesteden wordt ook ruimte gemaakt voor de toepassing van deze handreiking.
 
Einde bericht van MKB Nederland.

GeoBusiness NL is lid van de COAB.

17 februari 2022

Van 15 februari 2022 tot 4 april ligt versie 0.9 van de Referentie Architectuur Digitale Tweelingen in consultatie. Geonovum ontvangt graag feedback op dit document. Tijdens een informatie sessie op 21 februari wordt inhoud en consultatieproces van de referentiearchitectuur toegelicht. Aanvullend worden twee verdiepende sessies georganiseerd (op 8 en 24 maart) waarbij dieper wordt ingegaan op vragen die bij het netwerk leven.

Voor meer informatie, de link naar de consultatie en aanmelden voor de informatiesessie lees hier verder.

08 februari 2022

Zaterdag 12 februari, 10.00 - 12.00 uur, online!

Hacks, ransomware, zelflerende algoritmen, desinformatie en privacyproblemen zijn ook in gemeenten aan de orde van de dag. Dertig dagen voor de verkiezingen gaan we hierover in gesprek met topgasten uit wetenschap, politiek en bestuur. Twee prangende vragen staan centraal:

1.    Waarom is digitalisering een urgent onderwerp voor de lokale politiek?
2.    Hoe kan de gemeenteraad en het gemeentebestuur daar effectief op sturen?

Dit keer niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen met belangstelling voor digitalisering en politiek!

Gratis inschrijven en programma via https://lnkd.in/efbSccdg

27 januari 2022

Tijdens de online ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari 2022 gaf Theo Thewessen een interessante presentatie over de omgevingswet en over het GeoBusiness NL Platform Omgevingswet.

 

De opname van deze presentatie is hier te bekijken:

23 december 2021

Het bureau van GeoBusiness NL is tussen Kerst en Oud&Nieuw gesloten.

14 december 2021
VNO-NCW en MKB-Nederland informeren u hierbij over een ernstig beveiligingslek in software en verzoeken ons dringend deze informatie onder de leden te verspreiden: 
 
Afgelopen vrijdag is een ernstig beveiligingslek ontdekt in software, met de naam “Apache Log4j”. 
Dit type software wordt door veel bedrijven gebruikt in bijv. webapplicaties en allerlei andere systemen.
Het risico is groot dat cybercriminelen misbruik gaan maken van dit beveiligingslek met mogelijk grote schade bij bedrijven tot gevolg. 

23 november 2021

Jan van der Poel winnaar Geo Prestige Award 2021

Naast de Geo Prestige Award (GPA) werden tevens de GIN-Kartografieprijs 2021 en de GIN/NCG Scriptie Prijs 2021 uitgereikt. Deze werden respectievelijk gewonnen door Bert van Rest en Inez Gortzak.

De prijzen zijn in het leven geroepen om vakmensen te eren en te waarderen, om innovatie te stimuleren en om de volgende generatie aan het geo-domein te binden.

23 november 2021

NEN heeft de herziene versie van het basismodel voor informatiemodellen: NEN 3610 ter consultatie aangeboden. Tot 20 januari 2022 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

NEN3610 is de gemeenschappelijke basis onder verschillende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en de algemene regels voor de uitwisseling van geo-informatie. De afgelopen periode heeft Geonovum in samenwerking met experts van onder meer Kadaster en Rijkswaterstaat gewerkt aan deze nieuwe versie van de NEN 3610. Het model is in lijn gebracht met eisen die nu gesteld worden aan de Nederlandse informatie infrastructuur. Dit leidt tot een vernieuwd fundament voor informatiestandaarden; van begrippenkader tot berichtenmodel en van UML informatiemodel tot RDF/OWL ontologie.

De nieuwe versie van NEN 3610 moet een solide basis vormen voor geo-informatiemodellen in de komende jaren. De nieuwe versie van NEN 3610 is afgestemd op MIM, het metamodel  voor informatiemodellering. Daarnaast is er intensieve afstemming geweest met specialisten die aan de NEN 2660-norm hebben gewerkt. Ook is gekeken naar ontwikkelingen die spelen in het geo-werkveld zoals de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie in het kader van DisGeo.

De NEN Normcommissie Geo-Informatie hoort graag wat je vindt van de herziene versie NEN 3610

De NEN Normcommissie Geo-informatie is de beheerder van het Basismodel NEN 3610. Zij heeft het model nu in consultatie gebracht. Tot 22 januari 2022 is het mogelijk om jouw visie op het model te delen. Het ontwerp is via de NEN website in te zien en van commentaar te voorzien via https://www.normontwerpen.nen.nl/

NEN3610

15 november 2021

De situatie rondom Corona en de overheidsmaatregelen vragen om samenkomsten met veel mensen tot een minimum te beperken. Tevens wordt aanbevolen om thuis te werken en alleen als het echt noodzakelijk is op pad te gaan. Door deze maatregelen is het niet mogelijk om GeoBuzz op een manier te organiseren die de organisatie voor ogen heeft: kennis delen, kennis opdoen en kennismaking tussen mensen. Zij zijn dan ook genoodzaakt om GeoBuzz op 22 & 23 november te annuleren. De GeoBuzz wordt verplaatst naar het voorjaar in 2022. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Daarnaast vinden zij het een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het in de hand houden van de Corona-besmettingen en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Daar past niet bij dat er veel mensen opgeroepen worden om samen te komen op GeoBuzz.

Helaas, het is niet anders en de realiteit van nu. De organisatie hoopt van harte dat wij in het voorjaar wel weer bij elkaar kunnen komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van de GeoBuzz (Sense Events), per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 06 53 29 77 41 of 06 34 73 73 21.