Image
14 mei 2009
GeoBusiness Nederland bericht een groei van 17 procent voor de sector geo-informatie ten opzichte van 2007. Vorig jaar haalden geo-bedrijven een omzet van 900 miljoen euro. Dit staat in de eerste marktmonitor over de geo-informatiesector, die GeoBusiness Nederland vandaag uitbrengt. De marktmonitor kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten]downloaden[/url] of in hardcopy [url=http://www.geobusiness.nl/bestelformulier]bestellen[/url].

14 april 2009
In opdracht van GeoBusiness Nederland heeft KplusV organisatieadvies een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een andere aanpak in de bijhouding van de GBKN. In het onderzoek is geconstateerd dat een aanzienlijke inhaalslag nodig is om de huidige GBKN op het gewenste kwaliteitsniveau van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te brengen. Uit een interne ledenbijeenkomst gehouden op 2 april jl. blijkt dat leden van GeoBusiness Nederland van mening zijn dat de markt een belangrijke rol zou moeten spelen bij de transitie van GBKN naar BGT, waaronder deze inhaalslag. GeoBusiness heeft n.a.v. de resultaten van het onderzoek een notitie opgesteld, waarin de noodzaak voor een andere aanpak in de bijhouding van de grootschalige topografie is verwoord. Onderzoek en bijbehorende notitie kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten3/plannen+en+verslagen]hier[/url] downloaden.
13 april 2009
[b]Ed Nijpels wordt per 1 mei 2009 voorzitter van GeoBusiness Nederland, de branchevereniging van bedrijven actief in de geo-informatiesector.[/b] Het bestuur van GeoBusiness Nederland is verheugd met de komst van het nieuwe boegbeeld. Jurgen ten Siethof: \"Ed Nijpels heeft een ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Samen met hem zetten we nog sterker in op onze strategische doelstellingen. We willen een goede nationale geo-informatie infrastructuur voor onze leden en de samenwerking met de overheid verder verbeteren. Nijpels kan GeoBusiness Nederland hierbij uitstekend adviseren en begeleiden.\" Nijpels presenteert zich op 12 mei 2009 aan de algemene ledenvergadering van GeoBusiness Nederland. Hij verzorgt daar ook een openbare inleiding met als thema 'De geo-sector in kaart'. Centraal hierbij staat de presentatie van de Geo-marktmonitor 2008-2009.
09 april 2009
Per 1 april verwelkomen wij de bedrijven Royal Haskoning en Merkator als nieuwe leden van GeoBusiness Nederland. Een volledig overzicht van alle 86 leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/leden]hier[/url] vinden.
25 maart 2009
De Tweede Kamer heeft op 24 maart de aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid aangenomen. Deze aanpassing gaat over de invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden.
24 maart 2009
De totale omvang van de geo-informatiesector wordt geschat op 1,4 miljard euro, waarvoor 15.000 medewerkers in de geo-informatie verantwoordelijk zijn. Het bedrijfsleven neemt daarvan 900 miljoen euro voor zijn rekening. De omzet die het bedrijfsleven uit aan geo-informatie gerelateerde producten en diensten haalt is in 2008 met 17 procent toegenomen ten opzichte van 2007. Deze en vele andere interessante cijfers staan in de eerste uitgave van de marktmonitor

24 maart 2009
GeoBusiness Nederland stuurde onlangs een brief aan Minister Cramer van VROM. Aanleiding voor het versturen van deze brief is de toename van activiteiten van het Kadaster op de commerci
16 februari 2009
In samenwerking met uitgeverij VBK heeft GeoBusiness Nederland het eerste magazine \"Geo in Business\" uitgebracht, met als thema Geo-ICT in de bouw. Het magazine is breed verspreid tijdens de Bouw&ICT beurs (10-12 februari) waar GeoBusiness een infopoint op de beursvloer had. Tevens is het magazine als katern opgenomen in vakblad VI Matrix. Exemplaren van het magazine kunt u aanvragen via het [url=http://www.geobusiness.nl/contact]contactformulier[/url] op de website.
16 februari 2009
Met ingang van 9 februari wordt het bureau van GeoBusiness Nederland versterkt met adviseur Dick Roest. Dick is vanuit lidbedrijf Transfer Solutions drie dagen per week gedetacheerd bij GeoBusiness. Zijn werkzaamheden richten zich onder meer op de inhoudelijke en procedurele ondersteuning van de commissies van GeoBusiness.
04 februari 2009
Het Kadaster zette onlangs een Europese aanbesteding uit voor het maken en leveren van luchtfoto's en digitale foto's 360 gr. op straatniveau. GeoBusiness Nederland is positief over zo'n grote aanbesteding omdat deze een grootschalige bestandsproductie mogelijk maakt waarbij het eigendomsrecht bij marktpartijen blijft. Tegelijkertijd is door diverse leden ook kritiek geuit op het proces en de inhoud van de aanbesteding.