Image
11 april 2008
In februari 2008 heeft GeoBusiness Nederland na een consultatieronde onder haar leden twaalf verbeterpunten voor de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector met het Kadaster besproken. Deze twaalf punten zijn onder te verdelen in de categorie
11 april 2008
Op initiatief van een viertal leden heeft GeoBusiness Nederland aan K+V opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie in de bijhouding van de GBKN. De veronderstelling is dat met inzet van nieuwe technologie en procesinnovatie een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt kan worden.

11 april 2008
De Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening (MIV) heeft contact gezocht met GeoBusiness Nederland om te verkennen in hoeverre het mogelijk is een GIS Ori

20 maart 2008
Wij verwelkomen DHV, Geovisie, Azimuth Geodetic, Geometius, Centric IT Solutions, Terra Imaging en Roodzand Advice als nieuwe leden van GeoBusiness Nederland. Een volledig overzicht van alle 72 leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/leden]hier[/url] vinden. Heeft uw bedrijf ook interesse in lidmaatschap? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over. Een informatiepakket en aanmeldingsformulier kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten22/informatiepakket]hier[/url] downloaden.
03 maart 2008
Het wordt voor overheden steeds moeilijker om een slaatje te slaan uit de verkoop aan bedrijven van overheidsinformatie. Een gerechtelijke uitspraak in de zaak Landmark Nederland tegen de Gemeente Amsterdam staat slechts toe ten hoogste verstrekkingskosten in rekening te brengen. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/documenten11/pers]hier[/url] het artikel uit Automatisering Gids van 29 februari 2008.
25 februari 2008
Het bedrijfsleven, de wetenschap en professionele gebruikers worden door de Stuurgroep AHN uitgedaagd te laten zien wat er allemaal met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zou kunnen worden gedaan als het vrij beschikbaar is voor experimenten, toepassingen, verwerking en gebruik. Hiervoor wordt een AHN2 Hoog Resolutie (HR) bestand beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de resultaten op de gebruikersdag (1 oktober 2008) worden getoond. Aanmelden en meer informatie via [url=http://www.ahn.nl]www.ahn.nl[/url].
22 februari 2008
In navolging van de overheid werkt ook het bedrijfsleven aan een stevigere organisatie rond het thema geografische informatie. Branchevereniging GeoBusiness Nederland wil het geobedrijfsleven op de kaart zetten. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/documenten11/pers]hier[/url] het artikel uit Automatisering Gids van 22 februari 2008.
22 februari 2008
Donderdagmiddag 21 februari stond Perscentrum Nieuwspoort geheel in het teken van toegang tot geo-data. In samenwerking met consortiumpartners presenteerde GeoBusiness Nederland voor ruim 120 toehoorders de resultaten van het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang'. Hoogtepunt van de middag was de aanwezigheid en inbreng van VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg. Een verslag van de bijeenkomst kunt u vinden in [url=http://digitaalbestuur.nl/nieuws/overheidsdata-steeds-meer-vrij-voor-commercieel-gebruik]Digitaal Bestuur[/url] van 25 februari 2008. Presentaties van de middag kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten13/presentaties]hier[/url] downloaden.
15 februari 2008
GeoBusiness Nederland is uit de startblokken! Er staat een nieuwe vereniging met een nieuwe organisatie. En we zijn ingetrokken bij

08 februari 2008
Op initiatief van RGI reisde van 3 t/m 5 februari een delegatie van 22 bestuurders van o.m. VROM, BZK, EZ, RWS, RGI, GeoNovum, Provincie Flevoland, GeoBusiness Nederland en diverse kennisinstellingen af naar Kopenhagen in Denemarken.