Image
07 februari 2008
Sinds de fusie eind november is GeoBusiness Nederland gegroeid met 6 leden tot een totaal van 65 leden. Wij verwelkomen NEO, Imagem, GeoTax & WOZ-support, Intergraph, Microsoft Nederland en NBWO als lid van GeoBusiness Nederland.
07 februari 2008
De Tweede Kamer sprak op woensdag 30 januari met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over het besluit tot vrijgave van het Nationaal Wegenbestand (NWB). Kamerleden Lia Roefs (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Emile Roemer (SP) en Paul de Krom (VVD) van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vuurden onder toeziend oog van een goed gevulde publieke tribune hun vragen af op de minister.

07 februari 2008
Op 16 januari j.l. hebben GeoBusiness Nederland en het Kadaster gesproken over het verbeteren van de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector.

07 februari 2008
Op 16 januari j.l. sprak GeoBusiness Nederland met het bestuur van het LSV GBKN over het gezamenlijk zoeken van alternatieve businessmodellen voor de basisregistratie GBKN.

07 december 2007
Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over het regeringsvoorstel voor het Actieplan Open Standaarden, heeft het OpenStreetMap-project in een brief aan Staatssecretaris Heemskerk van EZ en de voorzitter van de vaste kamercommissie gevraagd om ook data te gaan delen. Lees [url=http://www.webwereld.nl/articles/48963/openstreetmap-wil-toegang-tot-overheidsdata.html]hier[/url] het volledige persbericht.
07 december 2007
Provincies gaan geografische informatie onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beschikbaar stellen. Dit betekent dat informatie over de ligging van wegen, monumenten en inventarisaties van flora en fauna beschikbaar is voor zowel burgers, bedrijven als overheden. Deze geo-informatie is beschikbaar tegen zo laag mogelijke kosten (verstrekkingskosten). Ook worden de beperkingen voor het hergebruik van de informatie weggenomen. Bovendien wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de geo-informatie en worden de mogelijkheden ervan verduidelijkt. Lees [url=http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur?ActItmIdt=109786]hier[/url] verder over de intentieverklaring tussen Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK en Gedeputeerde Visser namens het IPO.
26 november 2007
Tijdens de derde dag van het GIN congres komen vertegenwoordigers van het GI-Beraad, bedrijfsleven, onderwijs- en wetenschap, RGI, Geonovum en GIN voor de tweede maal bijeen voor de GeoMeeting.

26 november 2007
Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld aan de Minister over toegang tot overheidsinformatie door bedrijven. De Minister heeft deze vragen inmiddels beantwoord.

26 november 2007
Tijdens het GIN Congres in de RAI is op 22 november het startschot gegeven voor de nieuwe branchevereniging GeoBusiness Nederland. Zo

02 november 2007
Navigatiebedrijven TomTom en Garmin zitten elkaar wereldwijd op de hielen. Nu jagen ze beide op de digitale kaartenmaker Tele Atlas. TomTom bood een maand geleden twee miljard, Garmin wil 2,3 miljard euro betalen. Lees het complete artikel in [url=http://www.depers.nl/economie/118372/TomTom-nu-is-het-echt-oorlog.html]De Pers[/url].