Image
22 mei 2006
Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven.

17 april 2006
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. organiseert het BGI een themabijeenkomst rondom het thema 'Basisregistraties'.

14 april 2006
Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project.

13 maart 2006
De presentaties van de conferentie zijn nu te downloaden via deze [url=http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f413cd2b-04af-4ca1-a59c-47f0229218af&lang=nl]link[/url].
08 maart 2006
De Brede Overleg en Adviesgroep (BOAG) e-Provincies heeft het concept convenant tussen BZK en de 12 provincies inzake verstrekking en hergebruik van geo-informatie onlangs aanvaard. Het convenant heeft tot doel om het beleid van de provincies wat betreft verstrekking en hergebruik van geo-informatie te uniformeren.

07 maart 2006
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door

01 maart 2006
De door BGI ingediende subsidieaanvraag

01 maart 2006
In 2005 en de eerste maanden van 2006 heeft het BGI de volgende bedrijven als nieuwe leden mogen verwelkomen:
15 februari 2006
Minister Dekker van VROM heeft onlangs per brief gereageerd op een reeds in mei 2005 ingediend verzoek van het BGI om opheldering rondom de bouw van een GPS netwerk door het Kadaster in samenwerking met RWS.

15 februari 2006
Op 13 januari 2006 heeft het BGI een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Het projectvoorstel is getiteld