Image
24 maart 2009
GeoBusiness Nederland stuurde onlangs een brief aan Minister Cramer van VROM. Aanleiding voor het versturen van deze brief is de toename van activiteiten van het Kadaster op de commerci
16 februari 2009
In samenwerking met uitgeverij VBK heeft GeoBusiness Nederland het eerste magazine \"Geo in Business\" uitgebracht, met als thema Geo-ICT in de bouw. Het magazine is breed verspreid tijdens de Bouw&ICT beurs (10-12 februari) waar GeoBusiness een infopoint op de beursvloer had. Tevens is het magazine als katern opgenomen in vakblad VI Matrix. Exemplaren van het magazine kunt u aanvragen via het [url=http://www.geobusiness.nl/contact]contactformulier[/url] op de website.
16 februari 2009
Met ingang van 9 februari wordt het bureau van GeoBusiness Nederland versterkt met adviseur Dick Roest. Dick is vanuit lidbedrijf Transfer Solutions drie dagen per week gedetacheerd bij GeoBusiness. Zijn werkzaamheden richten zich onder meer op de inhoudelijke en procedurele ondersteuning van de commissies van GeoBusiness.
04 februari 2009
Het Kadaster zette onlangs een Europese aanbesteding uit voor het maken en leveren van luchtfoto's en digitale foto's 360 gr. op straatniveau. GeoBusiness Nederland is positief over zo'n grote aanbesteding omdat deze een grootschalige bestandsproductie mogelijk maakt waarbij het eigendomsrecht bij marktpartijen blijft. Tegelijkertijd is door diverse leden ook kritiek geuit op het proces en de inhoud van de aanbesteding.

04 februari 2009
ICT~Office lanceert vandaag de nieuwe leveringsvoorwaarden voor de ICT-branche. Deze

13 januari 2009
In een recente editorial mengt het wetenschappelijk tijdschrift Nature zich in de discussie hoe ver overheden moeten gaan in het zelf ontwikkelen van (commerci
16 december 2008
Door de enorme groei van het aantal leden en de sterke toename in activiteiten is het bureau van GeoBusiness per direct op zoek naar versterking. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/menu36/vacature]hier[/url] de vacaturebeschrijving.
16 december 2008
Per 1 januari 2009 gaat Cees Guikers het bestuur van GeoBusiness Nederland verlaten. Cees, directeur van Bridgis BV, heeft sinds 2001 zitting in de besturen van GeoBusiness Nederland en rechtsvoorganger Bedrijvenplatform Geo-Informatie. De grootste verdienste van Cees is het op de agenda zetten van het onderwerp 'toegankelijke overheidsdata'. Cees wordt opgevolgd door Paul Bosman, CEO van Cyclomedia.
25 november 2008
De stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie & Geo-informatie, waar GeoBusiness Nederland deel van uitmaakt, heeft haar plan van aanpak nagenoeg afgerond. In het plan van aanpak zijn de doelstellingen t.a.v. de geo-arbeidsmarkt concreet gemaakt in acties, tijd en geld overeenkomstig het convenant. Om de acties uit te voeren wordt de (tijdelijke) stichting

24 november 2008
GeoBusiness Nederland vierde op 24 november haar 1e verjaardag. Precies een jaar geleden ontstond GeoBusiness uit de fusie tussen het Bedrijvenplatform Geo-Informatie en de Vereniging Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-Informatie. Bij alle leden is een smaakvolle attentie bezorgd om het succesvolle eerste jaar te vieren.