Image
02 november 2007
Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld aan de Minister over toegang tot overheidsinformatie.

02 november 2007
[b]Navigatiekaartenmakers gaan voor miljarden over tafel en hebben allemaal link met Nederland[/b]. De run op digitale kaartinformatie van de afgelopen tijd is een Nederlands succesverhaal. Alle bedrijven die de markt domineren hebben banden met Nederland. Is dat dankzij, of ondanks Philips? Lees het complete artikel in [url=http://www.nrc.nl/economie/article782565.ece/Nederland_zet_de_wereld_op_de_kaart]NRC Handelsblad[/url].
12 oktober 2007
Op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt expliciet ingezet op het hergebruik van overheidsinformatie in het algemeen en de toegankelijkheid van geo-informatie in het bijzonder.

10 oktober 2007
Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering van het BGI en de VNBG hebben de leden zich unaniem voor een fusie uitgesproken. Na de offici
01 oktober 2007
[b]BGI en VNBG samen in GeoBusiness Nederland[/b] Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie (BGI) en de Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-Informatie (VNBG) gaan fuseren. Doel is om de hele geo-sector, van landmeten en databeheer tot GIS en geo-ICT,

25 september 2007
Vanaf vandaag is op internet de digitale wegenkaart van heel Nederland toegankelijk via OpenStreetMap. Klik [url=http://www.nrc.nl/economie/article772221.ece/empty.html]hier[/url] voor het artikel op nrc.nl.
06 augustus 2007
De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet. Een volwassen geo-wereld denkt verder dan producten of processen. Zij denkt in ketens, waarbinnen de marktsector en de overheidsector elkaar ruimte bieden en elkaar sterker proberen te maken. Een moderne overheid behoort, nadat zij haar informatiebehoefte heeft vastgesteld, eerst na te gaan of daarin door bestaand aanbod kan worden voorzien. Met deze invalshoek in het achterhoofd zou het zinnig zijn om ook nog eens goed na te denken over hoe we de invulling van eigendom, productie en distributie zouden moeten organiseren voor bijvoorbeeld de topografische bestanden, de GBKN, luchtfoto
01 augustus 2007
Een afvaardiging van het BGI bestuur sprak onlangs met Harry Otten van Meteo Consult. Dit Wageningse weerbedrijf, nummer

11 juli 2007
Minister Van der Hoeven van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet zich nog wil beraden over het Wetsvoorstel markt en Overheid. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de reikwijdte ervan.

01 juli 2007
Rijkswaterstaat gaat het NWB onder voorwaarden vrijgeven. Tot 1 januari 2009 wordt het NWB vrijgegeven zonder recht op hergebruik. Na deze datum wordt het NWB vrijgegeven zonder restricties. Met deze overgangstermijn wordt volgens Minister Eurlings deels tegemoet gekomen aan de belangen van de gevestigde markt.