Image
08 september 2008
Een deel van de werkzaamheden van GeoBusiness Nederland vindt plaats binnen een zestal commissies. In de afgelopen maanden hebben deze commissies hun plannen en ambities voor komend jaar vastgelegd.

08 september 2008
Met het lidmaatschap van de bedrijven Nieuwland, Hansa Luftbild, Topcon Europe Positioning, Vermeer Maatvoering en De Miranda Consultancy telt GeoBusiness Nederland nu 80 leden. Een volledig overzicht van alle 80 leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/leden]hier[/url] vinden.
30 juli 2008
Op maandag 7 juli jl. spraken het Kadaster en leden van GeoBusiness Nederland over de samenwerking tussen Kadaster en bedrijfsleven op het gebied van tariefstelling, dienstverlening en markt-overheid. Meer transparantie, vaker en beter overleg en het uitwerken van samenwerkingsmodellen tussen Kadaster en bedrijfsleven waren de belangrijkste conclusies van de middag. Niet de vraag [i]of[/i] er moet worden samengewerkt, maar de vraag [i]hoe[/i] stond centraal.

23 juli 2008
GeoBusiness Nederland wenst u een prettige vakantie toe. Wij hopen u na de zomer weer te zien tijdens
11 juni 2008
Gartner voorspelt dat web mashups in 2010 het dominante model zullen zijn voor de creatie van bedrijfsapplicaties: tachtig procent van de bedrijfsapplicaties zal dan uit web mashups bestaan. Cearley: \"Omdat mashups snel en gemakkelijk gecre
10 juni 2008
Op 20 mei 2008 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de derde bijeenkomst plaats over de mogelijkheden om het aantal studenten in de geo-sector te vergroten. Initiatiefnemer voor deze bijeenkomst was de Stuurgroep Arbeidsmarkt, Geodesie en Geo-informatie. Deze stuurgroep heeft als doel het vergroten van het aantal geo-studenten in Nederland. In de Stuurgroep zijn mbo, hbo, wo en de werkgevers in de geo-sector vertegenwoordigd.

30 mei 2008
Kaarsrechte voren ploegen is een fluitje van een cent dankzij GPS-navigatie technologie. De Nederlandse geo-informatiesector maakt een sterke groei door.

14 mei 2008
GeoBusiness en Geonovum tekenen Memorandum of Understanding Op 14 mei hebben Jurgen ten Siethof van GeoBusiness Nederland en Rob van de Velde van Geonovum een Memorandum of Understanding getekend. De gezamenlijke inzet moet uitmonden in betere en in de praktijk toegepaste standaarden.

09 mei 2008
In de inspirerende setting van het GeoFort kwam op woensdag 7 mei jl. de GeoMeeting bijeen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de bespreking van de tekorten op de geo-arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende versnippering van het geo-onderwijs en promotie-activiteiten van de sector.