Image
01 juli 2007
Naar aanleiding van een tweetal recente studies naar de economische potenties van overheidsinformatie concludeert Horst Forster van DG Information Society and Media (EU) dat overheidsinformatie nog steeds een sterk onderbenutte grondstof is in de Europese digitale informatiemaatschappij. Het hergebruik van overheidsinformatie vertegenwoordigt volgens hem een economische waarde van 50 miljard euro aan nieuwe producten en diensten. Download hier de [url=http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/potsdam_symposium/speech.pdf]speech van Forster[/url], het [url=http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm]MEPSIR onderzoek[/url] en het [url=http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/publications/reports/consumer-protection/oft861]onderzoek van de UK Office of Fair Trading[/url].
01 juli 2007
Help mee aan de profilering van geo-informatie! Zet tijdens de Geoweek van 12 tot 16 november 2007 uw deuren open voor middelbare scholieren. U kunt uw expeditie aanmelden via [url=http://www.geoweek.nl]www.geoweek.nl[/url].

01 juli 2007
De wijze waarop de overheid met ruimtelijke informatie omgaat, maakt bedrijven het innoveren bijna onmogelijk. Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie tracht daaraan in constructieve dialoog iets te doen. Voorzitter Jurgen ten Siethof legt de vinger op de zere plek. Lees het complete artikel in Digitaal Bestuur via deze [url=http://digitaalbestuur.nl/dossiers/de-overheid-zit-in-de-weg]link[/url].
12 juni 2007
Het BGI blikt terug op een succesvolle themabijeenkomst Geo-onderwijs en tekorten op de arbeidsmarkt, gehouden op 30 mei jl. bij Oracle in De Meern.

12 juni 2007
In het kader van het project Geo-data, van verstrekking naar toegang, is een lijst samengesteld van geo-datasets waarvan bedrijven aangeven dat ze het meest interessant zijn om toegevoegde waarde producten en diensten mee te maken. Het projectconsortium, waarvan het BGI penvoerder is, nodigt u uit deze lijst aan te vullen met uw most wanted geo-dataset(s) via het forum op deze website.
22 mei 2007
Het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang' heeft als einddoel om het vraagstuk rondom vrije toegang tot geo-data op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen en te houden, zodat er daadwerkelijk veranderingen in de institutionele structuur van gegevensverstrekking plaats vinden. Door studies, discussies en experimenten worden de dilemma

22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie streeft naar optimale benutting van de maatschappelijke en economische potenties van geo-informatie. Om dit te bereiken richt het BGI zijn pijlen op een vijftal speerpunten, die tezamen de strategische agenda vormen.

22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie heeft recentelijk constructieve gesprekken gevoerd met de directies van het Kadaster en Rijkswaterstaat over marktwerking. Met het Kadaster is afgesproken dat de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voortaan in nauwer overleg met het bedrijfsleven zal gebeuren. Met Rijkswaterstaat is afgesproken om aanbestedingsvormen te ontwikkelen die bedrijven meer ruimte laten om zelf te ondernemen.
02 maart 2007
Onder de kop 'Doorbraak bij geo-data' verscheen het BGI de afgelopen week in de landelijke pers met de werkconferentie rondom het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang'.

19 februari 2007
[url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30830]Persbericht[/url] Op initiatief van het BGI vond op 14 februari jl. bij het Ministerie van VROM de eerste GeoMeeting plaats. De hele geo-sector had zich verzameld om deel te nemen aan dit stakeholdersoverleg: GI-beraad, GIN, GIMAplus, GeoNovum, RGI en het bedrijfsleven via VNBG en BGI. Onder voorzitterschap van plv. SG Peter Welling discussieerde het gezelschap over onderwerpen waar de hele geo-sector belang bij heeft.