Directeur

Per 1 september 2011 is Camille van der Harten directeur van GeoBusiness Nederland. Van der Harten is sinds eind jaren '80 actief in de remote sensing en GIS sector en werkte voor de Nederlandse Overheid en de United Nations in onder andere Kenia, Pakistan, Italië en Zimbabwe. In Nederland werkte hij voor Adogis, Tensing en Nexpri als business unit manager, sales director en senior business consultant. Tussen 2010 en 2014 was Camille van der Harten coördinator van het Innovatieplatform Geo-informatie (IIPGeo) en sinds april 2014 is hij namens GeoBusiness Nederland secretaris van het Strategisch Overleg en TopTeam van GeoSamen.

Meer over Camille van der Harten

Beleidsadviseur

Per 1 maart 2014 is Anke van Dellen beleidsadviseur bij GeoBusiness Nederland. In deze functie ondersteunt zij het bureau, het bestuur en de platformen in contacten met diverse gremia, zowel publiek als privaat. Anke van Dellen is sinds 1997 actief in de geo-wereld en werkte onder andere voor EARS, Geodan Geodesie, TerraImaging en NEO als projectmanager, business unit manager en senior account manager. In 2013 was zij lid van de commissie Marktwerking van Geobusiness Nederland. Anke van Dellen is namens GeoBusiness Nederland het eerste aanspreekpunt voor de geo-basisregistraties.

Meer over Anke van Dellen

Secretariële ondersteuning

Vanaf maart 2016 biedt Monique Pietjou secretariële ondersteuning aan het bureau van GeoBusiness Nederland. Monique biedt ondersteuning o.a. bij het inplannen van afspraken, nabellen van de Geo-Monitor, en het organiseren van ALV's en workshops.

Monique is sinds 2007 vanuit haar eigen bureau Osiris Events actief in het ondersteunen van geo- en civieltechnische bedrijven op gebied van marketing, communicatie en event-organisatie.
Monique is eerder werkzaam geweest binnen Intergraph, ISIS Benelux en Bentley en heeft daardoor een grote affiniteit met de geo wereld.

Meer over Monique Pietjou