GeoBusiness Nederland werkt nauw samen, en onderhoudt goede contacten, met alle stakeholders in de geo-sector. Leden van GeoBusiness Nederland profiteren hiervan.  Juist in trajecten van beleidsbepaling en samenwerken, waar je als indivueel bedrijf weinig kunt bereiken, heeft GeoBusines Nederland een grote meerwaarde voor haar leden. In het schema hieronder staat aangegeven welke positie GeoBusiness Nederland inneemt. Sinds april 2014 is GeoBusiness Nederland de secretaris van de 'Gecoördineerde actie / Strategsich Overleg' - beter bekend onder de naam: 'GeoSamen'.

Voor meer informatie over GeoBusiness Nederland en GeoSamen zie: Programma GeoSamen