Image

Joost de Bruijn

Vicevoorzitter
Directeur DAT Mobility

Sinds 2022 ben ik actief als bestuurslid. Vanaf 1 januari 2023 vertegenwoordig ik de rol als vicevoorzitter. Ik voel me vereerd te mogen bijdragen aan het bestuur van onze mooie vereniging. Als geograaf (sociale geografie/cartografie, universiteit Utrecht) werkzaam in de wereld van mobiliteit voel ik mij al vele jaren verbonden met het geo werkveld. Na ongeveer 10 jaar bij de rijksoverheid gewerkt te hebben in de ruimtelijke ordening ben ik op 1 januari 2000 begonnen bij mijn huidige werkgever Goudappel. Sinds 2013 zit ik op de directeursstoel van een dochteronderneming die we toen opgericht hebben: Dat.mobility.
In mijn werk heb ik veel te maken met geodata, big data, basisbestanden, verkeersmodellering en innovatie. Overwegend voor de overheid en gericht op de snelle ontwikkelingen die in het mobiliteitsdomein spelen. Digitalisering en data spelen daarin een grote rol. Dit maakt dat ik regelmatig te maken heb gekregen met de verhouding markt – overheid en ook, via een groeifondsvoorstel, met de inrichting van een publiek-privaat digitaal ecosysteem voor data-uitwisseling (primair mobiliteit en smart cities) voor de toekomst.
Mobiliteit is in mijn ogen een fantastisch dynamisch fenomeen. In zijn aard geografisch en ook direct samenhangend met de ordening van onze ruimte en de invulling met activiteiten. Ik hoop daarom niet alleen mijn kennis, ervaring en netwerk te kunnen inzetten voor GeoBusiness, maar ook te kunnen bijdragen aan versterking van de band tussen geo en mobiliteit. Ik kijk ernaar uit!

Image