Image

Anke van Dellen

Beleidsadviseur

Per 1 maart 2014 is Anke van Dellen beleidsadviseur bij GeoBusiness Nederland. In deze functie ondersteunt zij het bureau, het bestuur en de platformen in contacten met diverse gremia, zowel publiek als privaat. Anke van Dellen is sinds 1997 actief in de geo-wereld en werkte onder andere voor EARS, Geodan Geodesie, TerraImaging en NEO als projectmanager, business unit manager en senior account manager. In 2013 was zij lid van de commissie Marktwerking van Geobusiness Nederland. Anke van Dellen is namens GeoBusiness Nederland het eerste aanspreekpunt voor de geo-basisregistraties.

Image