Image

Historie

Ontstaan van GeoBusiness Nederland

Wat Jurgen ten Siethof, de eerste voorzitter van GeoBusiness Nederland het meeste bijstaat van de fusie tussen de VNGB en de BGI is de positieve bijdrage en energie die alle bedrijven tijdens dit proces leverden. Overleggen binnen de geo-sector waren er sinds het bestaan van geo-bedrijven altijd al. Binnen deze verschillende bijeenkomsten kwamen het bedrijvenplatform geo-informatie (BGI) en de Vereniging voor Nederlandse Geodesie (VNBG) geregeld in verschillende samenstelling bij elkaar. In 2007 besloten beide organisaties om samen verder te gaan.

Over BGI

Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie (BGI) behartigde sinds halverwege de jaren negentig de belangen van private partijen in de geo-informatiesector. In het BGI hadden 35 bedrijven zich verenigd met voornamelijk het doel beleidsontwikkelingen te volgen en te beïnvloeden. Daarnaast streefde het BGI naar een kennisrol ten opzichte van haar leden wanneer het gaat ontwikkelingen in de markt en op beleidsniveau en organiseerde daaromtrent bijeenkomsten en workshops. De derde soort van activiteiten behelsde het opbouwen van netwerken, organiseren van interest groups en in enkele gevallen zelfs samenwerkingsverbanden.

Over de VNBG

De VNBG was de vereniging voor landmeetkundige bedrijven en geodesie. De vereniging is opgericht in 1990 door een aantal bedrijven dat meer samenwerking zocht om samen sterker in de markt te staan. Er waren strenge eisen voor lidmaatschap. Zoals het hebben van een minimale omzet (van Fl. 650.000,- (later € 350.000,-). En later een ISO-certificaat. Uiteraard moest een lidbedrijf de brancheregels onderschrijven en zich eraan houden. Tevens was er vanuit de VNBG een strenge controle op de lidbedrijven. Ieder nieuw lidbedrijf kreeg bezoek van Ton Nieman (nu een Erelid van GeoBusiness Nederland) namens de VNBG, die het nieuwe bedrijf dan inspecteerde. Dat deze taak zeer serieus werd genomen, vertelt Erik Siemer (oud-secretaris van VNBG en GeoBusiness Nederland) bleek uit het feit dat de heer Nieman zelfs op weg naar zijn vakantiebestemming samen met zijn vrouw en een caravan achter zijn auto, een bedrijfsbezoek aflegde. De BGI was meer geo-ict gericht en de VNBG was meer gericht op het leveren van producten en diensten.

Oktober 2007: De Fusie op de agenda van de VNBG

In oktober 2007 stond de fusie van beide verenigingen als punt op de agenda van de ledenvergadering VNBG. Echter, om de fusie te laten slagen moest het BGI eerst een verenging worden want de BGI was een stichting en de VNBG een vereniging. Om dit te realiseren heeft Wim Eimers, voormalig secretaris van de VNBG (nu erelid van GeoBusiness Nederland) in de zomer van 2007 veel werk verzet.

22 november 2007: ‘GeoBusiness Nederland een feit’

Op 22 november 2007 ging de nieuwe vereniging GeoBusiness Nederland tijdens het GIN-congres in de RAI officieel van start. De BGI en VNBG waren gefuseerd tot één branchevereniging: GeoBusiness Nederland. Doel van de fusie was om de hele geo-sector één herkenbaar gezicht te geven en één stem in de dialoog met politiek en overheid.

‘Boegbeeld: Ed Nijpels’

Per 1 mei 2009 werd Ed Nijpels voorzitter van GeoBusiness Nederland, de branchevereniging van bedrijven actief in de geo-informatiesector. Het bestuur van GeoBusiness Nederland was verheugd met de komst van het nieuwe boegbeeld. Jurgen ten Siethof: "Ed Nijpels heeft een ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Samen met hem zetten we nog sterker in op onze strategische doelstellingen. We willen een goede nationale geo-informatie infrastructuur voor onze leden en de samenwerking met de overheid verder verbeteren. Nijpels kan GeoBusiness Nederland hierbij uitstekend adviseren en begeleiden."

De Geo-sector in kaart! Of de Marktmonitor van GeoBusiness Nederland

In 2007 is GeoBusiness Nederland gestart met de Geo-sector in kaart, de marktmonitor van GeoBusiness Nederland. Begin 2012 heeft de branchevereniging een start gemaakt met de Marktmonitor 2012 volgens het benchmarkprincipe. Daardoor is het mogelijk vaker de resultaten te analyseren.

Ereleden

dhr. W. Eimers
dhr. ir. T.A. Nieman
drs ing. B. Bert de Graaf
dhr. G. Boekelo