Image

Speerpunten

Geo-informatie speelt een rol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals energietransitie en klimaat, onze leefomgeving, duurzame technologie, circulaire bouw en gezondheid, zorg en het sociaal welzijn van de bevolking. Onderstaande visual geeft weer op welke speerpunten en thema’s GeoBusiness NL gestoeld is.

De drie speerpunten zijn:

  • Economische groei
  • Een gelijkwaardig en eerlijk speelveld
  • Onderwijs en onderzoek
Image

Platformen

Binnen de drie speerpunten vallen vijf thema’s. Elk van deze thema’s fungeert als platform: gericht op kennisdeling en samenwerking tussen geo-bedrijven rondom dit gezamenlijke thema of belang. De Platformen zoeken nadrukkelijk de samenwerking tussen bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs - en wetenschapsinstellingen.

De huidige thema’s zijn:

Special Interest Groups (SIG’s)

In de SIG’s werken bedrijven samen die actief zijn binnen een bepaalde sector. Vanuit deze werkgroepen worden thematische onderwerpen aangedragen voor de platformen.

GeoSamen

GeoSamen is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Vanuit een gezamenlijke breed gedeelde visie wordt samengewerkt aan de toekomst van de geosector.

Innovatie Lab

Het Innovatie Lab is een initiatief van GeoBusiness Nederland en wordt uitgevoerd vanuit GeoSamen met partners vanuit de overheid, het ministerie van BZK en Geonovum. GeoBusiness Nederland heeft dit initatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Het Lab is een inspirerende omgeving waarin nieuwe samenwerkingsvormen worden onderzocht en waar de leden van GeoBusiness Nederland kunnen laten zien welke innovatieve toepassingen kunnen worden gebruikt.