Image

Platform Overheid, Aanbesteden en Standaarden

Platformmanager: Tonie Speelman (Antea Group)
SamenwerkenLinking pin bestuur: Ron Rozema (Facto-Geo)

Context:

De rol van het bedrijfsleven in de geosector en een gezond evenwicht tussen overheid en marktpartijen.
Image

Inhoudelijke onderwerpen:

  • Coördinatie van overleg met de overheid (leveranciers- en strategische overleggen).
  • Professionele overheid - juridische aspecten markt en overheid.
  • Afstemmen standaarden - open data en open standaarden (gebruikers overleggen).
  • Samenwerken met andere (niet geo-)bedrijven of koepels (brancheorganisaties).

Aansluiten bij:

  • MKB-NL en VNO-NCW (Commissie Overheidsaanbestedingen Beleid)
  • Nederlandse Digitaliseringsstrategie (Ministerie BZK)
  • Geo-beleid, wet en regelgeving (Geonovum)
  • SDI.next (Geonovum)
  • Landelijke voorzieningen (Kadaster)