Image

Platform Onderwijs

Platformmanager: Sjoerd van der Wiel (Fervent)
Linking pin bestuur: Robert Voûte (CGI Nederland)

Context:

Ondersteunen van het geo-onderwijs en de promotie van het vakgebied.
Image

Inhoudelijke onderwerpen:

  • Ontwikkeling van een onderwijscurriculum dat aansluit bij de vraag uit de markt.
  • Coördinatie van overleg met onderwijsinstellingen.
  • Geo-awareness en marketing.
  • Afstemmen onderzoek.
  • Afstemmen / promotie stageplekken.

Aansluiten bij:

  • MKB-NL en VNO-NCW (Commissie Beroepsonderwijs)
  • Stichting Bedrijven en Beroepsonderwijs (SBB)
  • Onderwijsraad / overleggen (MBO, HBO en WO)
  • Ministerie van OCW