Image

Programma GeoSamen

Het Programma GeoSamen van GeoBusiness Nederland geeft vanuit het geo-bedrijfsleven ondersteuning aan het invullen en uitvoeren van de gemeenschappelijke visie en activiteitenkalender 'GeoSamen' - een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

'GeoSamen' is de titel van een breed gedeelde visie van de overheid, bedrijfsleven en onderzoek en wetenschap op de toekomst van de geosector.

Voor meer informatie hierover en over de activiteiten van dit programma kunt u mailen naar: Camille van der Harten.

Samen met de geosector Nederland duurzaam vormgeven 

De nieuwe visie GeoSamen 2021 - 2025

De nieuwe visie GeoSamen 2021 - 2025

In het voorjaar 2021 is de nieuwe visie GeoSamen 2021-2025 gelanceerd.

Meer informatie over GeoSamen vind je op: www.geosamen.nl

Organisatiestructuur GeoSamen

Geosamen wordt aangestuurd vanuit een TopTeam en Strategisch Overleg.

TopTeam:
Arnold Bregt, voorzitter Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG)

Ed Nijpels, voorzitter GeoBusiness Nederland

Rosemarie Bastianen, voorzitter Beraad voor Geo-informatie en Ministerie van BZK

Strategisch Overleg:
Namens het bedrijfsleven: Camille van der Harten en Anke van Dellen (GeoBusiness Nederland)  

Namens de overheid: Noud Hooyman (BZK), Rob van de Velde (Geonovum) 

Namens onderzoek en wetenschap: Sander Oude Elberink(Universiteit Twente) en Bastiaan van Loenen (TU Delft)

GeoBusiness Nederland (Camille van der Harten) vervult de rol van secretaris voor het TopTeam en Strategsich Overleg en wordt daarbij ondersteund door Geonovum (Paul Padding).

Informatie over GeoSamen

GeoSamen is gelanceerd op 10 april 2014 tijdens de Startconferentie GeoSamen

Wij zien gezamenlijk, als partners overheid, bedrijfsleven en wetenschap, volop kansen om het aantal toepassingen van locatiegebonden informatie te laten groeien. De overheid kan daartoe de juiste randvoorwaarden creëren door een basisinfrastructuur met vrij toegankelijke data neer te zetten. Het bedrijfsleven zet in op de ontwikkeling van innovatieve producten, terwijl de wetenschap de grenzen van wat technisch mogelijk is steeds verder weet te verleggen. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten, kunnen partijen in samenspel tot de beste resultaten komen.

De samenwerking moet niet beperkt blijven tot de sector. Geo-informatie is te waardevol om niet met iedereen te delen. Bij de realisatie van deze visie zal daarom gezocht worden naar steeds wisselende coalities van deelnemers van zowel binnen als buiten de sector. Samen kunnen we het geheel meer dan de som der delen laten zijn. Deze gemeenschappelijke visie vormt een eerste, maar belangrijke stap op pad naar een gezamenlijke toekomst.