Image

SIG BOGG

Special Interest Group Geofysica en Grondradar

De Special Interest Group Geofysica en Grondradar is een verzameling bedrijven die non invasieve of geofysische meetmethoden toepast voor de kartering van de ondiepe ondergrond en deze methoden ontwikkelt en vermarkt.

Voor meer informatie hierover en over de activiteiten van deze werkgroep kunt u mailen naar: Camille van der Harten.

Gezamenlijke verklaring over samenwerking - SIG BOGG leden

Zoek naar de inzet van de juiste technieken bij het onderzoek van de ondergrond zonder graven (geofysisch ofwel niet-destructief onderzoek) met de Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO).

Image

Voorzitter:

Vanuit het bestuur:

 

 

 Leden:

 

Ferry van den Oever (Saricon)
Ron Rozema (Facto Geo)
Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland)


Maarten Bosma (Heijmans Infra B.V.)
Harjo Claus en Karel Meinen (TerraCarta)
Chris van Isselt (Fugro Land B.V.)
Koos de Vries en Ronald Koomans (Medusa Explorations)
Emiel Verdel (Geometius)
Vincent van Mourik (MapXact)
Wilco Bouwmeester (De Wegenscanners)
Kevin Delaplace (Leica Geosystems BV)
Mechiel Manen (Siers Group)

Gezamenlijke verklaring SIG BOGG leden

De leden van de Special Interest Group Geofysica & Grondradar (SIG BOGG) hebben op 10 en 11 juli 2018 een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Doel van de verklaring is om gezamenlijk vanuit een constructieve en collegiale verstandhouding met de opdrachtgever en andere SIG BOGG leden de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Dit wordt gerealiseerd door het vakgebied geofysica breed te promoten, de inzet van de gekozen geofysische techniek en uitvoering weloverwogen te maken, en integer en transparant te streven naar een continue verbetering van kwaliteit in hun projecten.

Lees hier de hele verklaring van de SIG BOGG leden.

Over de SIG BOGG

De SIG BOGG heeft tot doel om de mogelijkheden van geofysisch onderzoek breed bekend te maken en om kwaliteit van het geleverde geofysisch onderzoek continu te verhogen. Kennisoverdracht doen de bij de SIG BOGG aangesloten bedrijven door informatie over geofysisch onderzoek te delen met eindgebruikers en onafhankelijk advies te geven over de mogelijkheden van geofysisch onderzoek. Uiteindelijk doel is om de opdrachtgever en opdrachtnemer dichter bij elkaar te brengen.

Eén van de werkvelden van geofysisch onderzoek is kabels en leidingen. De SIG BOGG laat zich voor dit werkveld inspireren door de PAS128. De PAS128 is een in Engeland ontwikkelde gestructureerde manier om het kwaliteitsniveau van een zogenaamde Utility Survey vast te leggen. In deze managementsamenvatting  geeft de SIG BOGG aan hoe zij de PAS128 willen toepassen in hun werk en dienstverlening.  

De SIG BOGG is een unieke en bijzondere samenwerking tussen een 10-tal bedrijven, die elkaar hebben gevonden en waar mogelijk samenwerken, elkaars specialismen erkennen en kennis delen met elkaar. 

Hierover kun je meer lezen in een artikel dat eerder dit jaar in de Geo-Info 2021-3 verscheen.