Image

SIG BOR

Special Interest Group Beheer Openbare Ruimte

De Special Interest Group (SIG) Beheer Openbare Ruimte (BOR) is een belangengroep voor leveranciers die actief zijn in het vakgebied Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Voor meer informatie hierover en over de activiteiten van deze werkgroep kunt u mailen naar: Camille van der Harten.

Image

Voorzitter:


Vanuit het bestuur:


Vanuit het bureau:

Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep)

 

Jurgen ten Siethof (Esri NL) 

 

Camille van der Harten (GeoBusiness NL)

Over de SIG BOR

De SIG BOR heeft tot doel om de betrokken ondernemers (marktpartijen) te organiseren, om zo gezamenlijk vanuit een gedeelde visie met één stem vertegenwoordigt te zijn in de relatie tot en gesprekken met de overheidspartners en koepelorganisaties in het BOR-domein.

Er wordt voor gekozen om de belangengroep onder te brengen bij GeoBusiness Nederland, om zo gebruik te kunnen maken van het bestaande netwerk en de relaties van deze branchevereniging, met de betrokken stakeholders vanuit de overheid, onderzoek en wetenschap en de private sector, op operationeel en bestuurlijk niveau.

Voor wie:

Alle ondernemers die werkzaam zijn binnen het werkveld Beheer Openbare Ruimte en Assetmanagement

Doelstelling – Missie:

Belangenbehartiging van de ondernemers in het BOR-domein en gesprekspartner voor betrokken stakeholders vanuit de overheid, onderzoek en wetenschap en de private sector, op operationeel en bestuurlijk niveau.

Onderwerpen en speerpunten:

Marktpositionering:

Wet- en regelgeving:

Nationale ontwikkelingen – beleid:

 

Standaarden en ICT-sturing:

 

 

 

Uniforme gegevensuitwisseling:


Innovatie:

De rol van marktpartijen in het Geo Informatielandschap

Aanbestedingsbeleid (GIBIT) en WIBON,

Regie en leiderschap in de Geo-informatieketen: Life cycle Asset Management, Omgevingswet, Common Ground, en Basisregistraties,

Hierbij zijn ook de vele beheersystematieken en methodieken belangrijk. Speerpunt kan ook zijn vereenvoudiging van het lansschap van standaarden en bevorderen van de aansluiting van de standaarden. Informatiemodellen en afspraken (NTA, BIM, OTL, IMBOR, etc.)

Samenhangende Objectregistratie (SOR), DIS, nieuwe nationale geo-informatie infrastructuur (Digital Twin) – Gezamenlijk ontwikkelen van een open stelsel en API’s.

Sparringpartner voor landelijke ontwikkeling, objectgerichte samenwerking, kenniscentrum, en gezamenlijke ontwikkeling.