Welkom op de Open Geodata - 'geodata als grondstof voor groei en innovatie'!

Open doorbraakproject Geodata 2013-2016

Het Doorbraakproject ‘Open Geodata’ is in de periode 2013-2016 uitgevoerd. 

Het doorbraakproject ‘Open geodata’ is medio 2016 afgerond. Gedurende 3 jaar werd het hergebruik van open data gestimuleerd door belemmeringen aan te pakken en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. GeoBusiness Nederland heeft het geo-bedrijfsleven vertegenwoordigd in dit project en vicevoorzitter Mark Herbold was het boegbeeld. Het project heeft niet voor een echte doorbraak gezorgd, maar kent wel enkele successen. Het belangrijkste, en meest in het oog springende succes, is zeker het vrijgeven van de digitale hoogtekaart Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2).

De resultaten van het project zijn samengevat in een online webmagazine.

Als onderdeel van dit project heeft GeoBusiness Nederland in 2016 ook nog 4 regionale workshops ‘Open Data in Business’ uitgevoerd.  Een overzicht van de workshops en de bevindingen en conclusies zijn te lezen in het eindrapport.

 

Over het Doorbraakproject Open Geodata

GeoBusiness Nederland laat zich inspireren door het topsectorenbeleid. Publiek-private samenwerking staat hierin centraal en vooral de samenwerking tussen onderzoeks- en wetenschapsinstellingen en bedrijven wordt nagestreefd. De overheid heeft dit in de periode 2013 -2016 gestimuleerd  via tien publiek-private doorbraakprojecten. Een van deze tien projecten is het doorbraakproject: “Open geodata als grondstof voor groei en innovatie“. Mark Herbold (CEO Esri en bestuurslid van GeoBusiness Nederland) werd door minister Kamp van Economische Zaken benoemd tot aanjager van dit doorbraakproject. Een team met vertegenwoordigers uit de driehoek heeft invulling gegeven aan de doelstelling om met behulp van open data de belemmeringen voor het breed gebruik van ICT(-kennis) weg te nemen. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het (her)gebruik van open data, maar vooral ook op de wijze waarop en de voorwaarden waaronder open data beschikbaar is voor het bedrijfsleven. Een onderdeel van het doorbraakproject was het Open Data Innovatie Netwerk (ODIN), met als doel het versnellen van het innovatieproces rondom open (geo-)data onder meer door het organiseren van estafettebijeenkomsten.

Het project werd uitgevoerd aan de hand van een actieplan - de zogenaamde ‘routekaart’. Download de Routekaart Doorbraakproject 'Open Geodata 

 

Documenten en downloads

Leden van GeoBusiness kunnen achter de ledeninlog op deze website ook documenten vinden over dit onderwerp.

Nieuws

Vragen? Opmerkingen? 

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze pagina dan kunt u contact opnemen met GeoBusiness Nederland via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bronnen:

Voor de informatie op deze pagina is onder meer gebruikgemaakt van de websites van het ministerie van IenM en Geonovum