Platformmanager:      vacantenergietransitie en klimaat afb
Linking pin bestuur:  Rob Steneker

Context:
CO2 reductie en kennisdeling –van een centraal georganiseerde energie sector naar een decentrale energiemarkt.    

Inhoudelijke onderwerpen:

  • Rol ‘geo’ en ‘RO-vraagstukken’ in Energieakkoord
  • Inventarisatie dataverzamelingen en energie
  • Portalen met energiegegevens
  • Energie Atlas

Aansluiten bij:

  • Initiatieven vanuit de (geo-)overheid (Geonovum, RIVM, ..)
  • Het nieuwe energieakkoord
  • Diverse roadmaps