Terug naar het overzicht

Seminar Eerst VAR, toen DBA en nu?

27 juni 2017 van 15.00 tot 17.00 uur
GeoBusiness Nederland, Business Center, Barchman Wuytierslaan 10, kamer 2 Visiom

De SIG Inwinning van GeoBusiness Nederland organiseert samen met het KIVI het seminar

Eerst VAR, toen Wet DBA, en nu?

Aanmelden kan via de link onderaan.

Zoals u wellicht weet is op 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). De VAR was voor opdrachtgevers een ideale oplossing, vanwege de vrijwarende werking ervan. Onder de Wet DBA lopen opdrachtgevers een financieel risico als een ZZP'er een schijnzelfstandige blijkt te zijn. Veel organisaties zijn daarom huiverig om ZZP’ers te contracteren. Daarnaast spelen er diverse actualiteiten, zoals onder andere het opstellen van een nieuw regeerakkoord, waardoor de wetgeving rondom dit vraagstuk erg actueel is.
De demissionaire staatssecretaris heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd, dat:
• de handhaving door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018;
• er wordt gestreefd voor het zomerreces duidelijkheid te geven over het vervolgtraject en de gevolgen daarvan voor de opschorting van de handhaving;
• de Belastingdienst nog steeds de door partijen voorgelegde modelovereenkomsten beoordeeld.
Tijdens dit seminar krijgt u de laatste ontwikkelingen te horen over de wetgeving en verneemt u hoe u daar in de dagelijkse praktijk op in kan spelen. Na afloop heeft u de handvatten om zonder zorgen contracten af te sluiten.

Wat: Seminar – Eerst VAR, toen Wet DBA, en nu?

Wanneer: Dinsdag 27 juni 2017, 15.00 – 17.00 uur, inloop 14.45 uur

Waar: GeoBusiness Nederland, Business Center, Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort, ( kamer 2 Visiom, aanbellen bij Visiom)

Programma

14.45 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Opening en Welkom

15.15 uur: De toepassing van de wetgeving voor het bedrijfsleven, door: Wouter-Jan Brookman, Senior advisor fiscal affairs, VNO-NCW

15.45 uur: Mogelijkheid tot stellen van vragen

16.00 uur: De actuele status van de wetgeving, door: mr. Jan-Willem Reintjes, Projectleider Wet DBA, Belastingdienst Belastingdienst

 

16.30 uur: mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie


De heer Reintjes

 

De heer Brookman

 

Aanmelden

Deelname is geheel kosteloos voor leden van KIVI en GeoBusiness Nederland. Overige deelnemers betalen 145 euro excl BTW.