Image
04 juni 2024

Er wordt momenteel zowel door een samenwerking tussen Zondag Opleidingen en HAS Hogeschool als door Hogeschool Saxion en TU Delft gewerkt aan nieuwe opleidingen Geodesie.

Microcredential Geodesie

De opleiding Microcredential Geodesie biedt Zondag Opleidingen aan in samenwerking met Hogeschool HAS. Zondag Opleidingen is een van de leden van GeoBusiness NL die commerciële opleidingen aanbiedt. Microcredentials certificeren de leerresultaten van kleine leerervaringen, zoals een korte cursus of opleiding. Het is een flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De opleiding Microcredential Geodesie is een vervolg op de opleiding MBO Landmeetkunde, de opleiding Landmeetkundige 3A en 3B en de opleiding Hogere Landmeetkunde. Wij leiden in deze opleiding Landmeetkundigen op, die zich verder willen specialiseren op het gebied van de Geodesie en Geo-ICT.

Al een aantal jaren wordt de opleiding HBO Geodesie op de Hogeschool van Utrecht niet meer gegeven. Vanuit deze HBO Geodesie opleiding zijn juist die onderdelen gekozen die relevant, maar ook actueel zijn voor zowel de Landmeetkundige als voor de Operator. Daarbij is in de ontwikkeling van deze opleiding ook gekeken naar het perspectief en toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Met deze insteek is de opleiding HBO Geodesie ontwikkeld door HAS Hogeschool en Zondag Opleidingen.

Bachelor Geo Media & Design en master Geodesie

Daarnaast verkennen Hogeschool Saxion en TU Delft de mogelijkheden om te starten met respectievelijk een associate degree- en een bacheloropleiding Geo Media & Design en een master-opleiding in Geodesie. Deze initiatieven van de Hogeschool Saxion en TU Delft ondersteunen wij vanuit het Platform Onderwijs van GeoBusiness NL graag en daarom brengen wij dit nogmaals onder de aandacht van onze leden. 

De vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot 14 juni 2024.

Wij werken voor deze initiatieven niet alleen nauw samen met beide onderwijsinstellingen, maar ook met Geo-Informatie Nederland (GIN). Het kan dan ook zijn dat je al bent geïnterviewd door Saxion of TU Delft in het kader van het onderzoek naar deze opleidingen of de vragenlijsten al hebt ingevuld. Je hoeft dan uiteraard niets te doen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt je medewerking heel erg op prijs gesteld.

Wat vragen we van jou?
Hogeschool Saxion en TU Delft vragen twee acties van je:

  1. Dat je als werkgever de vragenlijsten invult en
  2. Een andere vragenlijst doorzet naar relevante professionals in je organisatie.

Onder werkgever verstaan we de personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie. Ben jij dat niet, stuur deze mail dan door naar de verantwoordelijke in je organisatie.
Een grote response op deze enquêtes is van belang om de twee initiatieven te laten slagen.
 
Voor jou als werkgever
Voor het onderzoek maken de onderwijsinstellingen de behoefte aan uitbreiding of vervanging van het personeelsbestand en de behoefte aan op-, om- of bijscholing van zittend personeel inzichtelijk. Hieronder vind je twee linkjes naar vragenlijsten voor personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie.
 Het invullen van iedere vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. 


Voor de professionals in je organisatie
Saxion wil daarnaast beeld krijgen van de belangstelling voor de Geo Media & Design opleidingen in deeltijd bij werknemers. Wij vragen je om deze mail binnen jouw organisatie door te zetten naar de medewerkers die je beschouwt als een mogelijke doelgroep voor deze deeltijdopleidingen.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. In de vragenlijst vinden werknemers meer informatie over de opleidingen.
Werknemers kunnen hier de vragenlijst voor de Geo Media & Design opleidingen invullen. 

31 mei 2024
WMS en WFS afnemerservices van ruimtelijkeplannen.nl vanaf 1 juli 2024 niet meer beschikbaar

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is een feit. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is daarmee - samen met veel andere wetten - opgegaan in de Omgevingswet. De functie van de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl is hierdoor ook overgenomen door de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. GeoBusiness NL is er door het Kadaster op geattendeerd dat er nog veel gebruikt wordt gemaakt van de services van ruimtelijkeplannen.nl. Dit is binnenkort niet meer mogelijk!
  • Per 01-01-2024 is de informatievoorziening vanuit ruimtelijkeplannen.nl(inclusief de INSPIRE | PDOK datalevering) incompleet en mogelijk onjuist. 
  • Per 01-07-2024 zijn de wms |wfs afnemersservices van ruimtelijkeplannen.nlniet meer beschikbaar.

Om gebruikers van de diverse services en diensten zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het Kadaster een document opgesteld over de uitfasering van de services en diensten van ruimtelijkeplannen.nl en de alternatieven vanuit DSO-LV.

Het document kun je via deze link lezen: Document uitfasering ruimtelijkeplannen

29 mei 2024

Hogeschool Saxion en TU Delft verkennen de mogelijkheden om te starten met respectievelijk een associate degree- en een bacheloropleiding Geo Media & Design en een master-opleiding in Geodesie. Deze initiatieven van de Hogeschool Saxion en TU Delft ondersteunen wij vanuit het Platform Onderwijs van GeoBusiness NL graag en daarom brengen wij dit onder de aandacht van onze leden. 

Wij werken voor deze initiatieven niet alleen nauw samen met beide onderwijsinstellingen, maar ook met Geo-Informatie Nederland (GIN). Het kan dan ook zijn dat je al bent geïnterviewd door Saxion of TU Delft in het kader van het onderzoek naar deze opleidingen of de vragenlijsten al hebt ingevuld. Je hoeft dan uiteraard niets te doen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt je medewerking heel erg op prijs gesteld.

Wat vragen we van jou?
Hogeschool Saxion en TU Delft vragen twee acties van je:

  1. Dat je als werkgever de vragenlijsten invult en
  2. Een andere vragenlijst doorzet naar relevante professionals in je organisatie.

Onder werkgever verstaan we de personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie. Ben jij dat niet, stuur deze mail dan door naar de verantwoordelijke in je organisatie.
Een grote response op deze enquêtes is van belang om de twee initiatieven te laten slagen.
 
Voor jou als werkgever
Voor het onderzoek maken de onderwijsinstellingen de behoefte aan uitbreiding of vervanging van het personeelsbestand en de behoefte aan op-, om- of bijscholing van zittend personeel inzichtelijk. Hieronder vind je twee linkjes naar vragenlijsten voor personen die invloed hebben op het aannamebeleid van je organisatie.
 Het invullen van iedere vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag.  


Voor de professionals in je organisatie
Saxion wil daarnaast beeld krijgen van de belangstelling voor de Geo Media & Design opleidingen in deeltijd bij werknemers. Wij vragen je om deze mail binnen jouw organisatie door te zetten naar de medewerkers die je beschouwt als een mogelijke doelgroep voor deze deeltijdopleidingen.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. In de vragenlijst vinden werknemers meer informatie over de opleidingen.
Werknemers kunnen hier de vragenlijst voor de Geo Media & Design opleidingen invullen. 

Reacties graag zo spoedig mogelijk en graag voor 14 juni 2024.

21 mei 2024

Oproep voor presentaties voor de GeoBuzz 2024 (25 & 26 november 2024)

Geodata: niet uniek wel essentieel

“Terug naar de basis”

GeoBuzz 2024 gaat verder waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Een evenement voor ontmoeting, netwerken en informatie overdracht rondom de inwinning, verwerking en gebruik van geodata.

GeoBuzz is voor mensen die werkzaam zijn in de geosector en voor de velen die geodata  gebruiken. Het zijn dagen van ontmoeting, het elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en het ontdekken van de mogelijkheden van geodata.

Geodata niet uniek - wel essentieel!

Geodata is niet uniek, naast alle andere data die er is ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Geodata is wel essentieel. Zonder complete, betrouwbare en bruikbare geodata is het niet mogelijk om in deze tijd van transformaties gedegen antwoorden te vinden, bestuurlijke keuzes te maken en hier uitvoering aan te geven.

Denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke puzzel, waarin keuzes nodig zijn. Met geodata worden analyses gemaakt en de juiste keuzes voorbereid.

Of aan stedelijke vernieuwingsprojecten. Geodata is essentieel voor infrastructurele, sociale en woningbouwkeuzes.
Voorbeeld hiervan is het Innovatiekwartier van de gemeente ’s Hertogenbosch. Op GeoBuzz is hier veel over te horen en zien.

Dien presentatievoorstellen in via de: GeoBuzz webiste

Geïnspireerd op het thema “Geodata, niet uniek wel essentieel”, vragen wij u om presentatievoorstellen in te dienen. Die kunnen gaan over:

1. Ontwikkelingen in de geosector.
Informeer elkaar over nieuwe technologie, instrumentarium en inzichten.

2. Een solide, betrouwbare en toepasbaar geodata fundament.

3. De inwinning van geodata
Op de beurs wordt een speciaal inwinningsplein ingericht. Bedrijven krijgen daar volop ruimte om hun nieuwste apparatuur en innovaties te tonen of uitleg te geven over de wijze waarop de geodata-inwinning gebeurt en zich ontwikkelt.

4. De essentie van geodata voor transities.
De veranderende wereld vraagt om nieuwe data, nieuwe instrumenten en nieuwe werkwijzen.
Hoe ziet u de rol van geodata? Organiseer een discussie, presenteer toepassingen van geodata of deel ervaringen.

Beoordeling van uw voorstellen

Deze worden beoordeeld door een brede programmacommissie.
Er zijn dagelijks 12 beschikbare presentatieplekken.
Daarmee kiest de programmacommissie voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat stelt eisen aan uw voorstel. Laat zien dat uw presentatie waarde heeft: geodata is essentieel.
Betrek meerdere partijen bij uw presentatievoorstel. Dat kunnen klanten zijn of samenwerkingsverbanden.
Commerciële presentaties worden niet geplaatst. Daarvoor is een mogelijkheid in het streamtheater.

Dien uw voorstel in voor zaterdag 8 juni 2024
Eind juni wordt bekend welke voorstellen geplaatst worden.

 
15 mei 2024

Praktijkgerichte opleidingen

De vraag naar medewerkers in de geo-sector is de afgelopen jaren enorm toegenomen en zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen. Dit komt door de vele uitdagingen waarmee ons land te maken heeft. Er moet meer en beter rekening worden gehouden met het milieu en het klimaat. Onze natuur moet hersteld worden, de kwaliteit van het water verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen verminderd. We moeten er voor waken dat de aarde niet wordt uitgeput en toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Bovendien kampt Nederland met een enorm tekort aan woningen en is ons verouderde wegen- en waternetwerk aan vervanging toe. GeoBusiness NL lidbedrijf FERVENT biedt hiervoor praktijkgerichte opleidingen aan. In samenwerking met GEO2MEET is er een speciaal loopbaanontwikkelingsplan ontwikkeld.

Stageplaatsen en Leerbedrijven

GEO2MEET biedt MBO-traineeships aan waarmee trainees worden opgeleid tot deskundige medewerkers in de geo-sector. Tijdens de traineeships worden de opleidingen gefaciliteerd door FERVENT met behulp vakbekwame docenten uit het werkveld. De traineeships en opleidingen zijn niet alleen voor jongeren, maar ook voor zij-instromers en mensen die een carrièreswitch willen maken.

Wat houdt het in?

Wanneer iemand voor een traineeship kiest bij GEO2MEET, komt de trainee voor een jaar in vaste dienst. De trainee wordt geplaatst bij een erkend leerbedrijf in de geo-sector om hier praktijk ervaring op te doen. Na een jaar heeft het leerbedrijf de mogelijkheid om de trainee kosteloos over te nemen. GEO2MEET zoekt bedrijven die praktijkleerplekken willen aanbieden of zich willen kwalificeren als erkend leerbedrijf (SBB).

Word een erkend leerbedrijf

Willen bedrijven bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe talenten in de geo-sector? Dan kan het bedrijf zich aanmelden als erkend leerbedrijf (SBB) via www.s-bb.nl. Samen zorgen we er voor dat we toekomst in kaart brengen!

Bezoek de websites voor meer informatie: www.fervent.nl en www.GEO2MEET.nl

25 april 2024

Vrijdag 19 april 2024 vond het eerste strategische Rondetafelgesprek van 2024 plaats. Sinds 2020 gaan leden van GeoBusiness NL, gemeenten en de VNG een aantal keer per jaar met elkaar in gesprek op executive niveau. Het overleg biedt ruimte om van gedachten te wisselen over bewegingen in de markt en bij gemeenten en de wederzijdse beelden, verwachtingen en ideeën hierbij. Het strategische gesprek wordt aan deze tafel gevoerd en de uitwerking vindt plaats op tactisch/operationeel niveau.

Tijdens deze bijeenkomst werd met elkaar gesproken over de maatschappelijke opgave van gemeenten, zoals verwoord in de Verenigingsstrategie 2030. Deze opgave werd toegelicht aan de hand van de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein en het domein Fysieke leefomgeving en vertaald naar de impact op de gemeentelijke informatievoorziening.

Hierna volgde een open dialoog en werden beelden gedeeld en ideeën gewisseld over hoe de marktpartijen en gemeenten gezamenlijk de maatschappelijke opgave het hoofd kunnen bieden. Deze dialoog levert een aantal concrete actiepunten die in werkgroepjes zal worden opgepakt. In het najaar wordt de dialoog dan weer centraal vervolgd.

20240419 RT20240419 VNG GBNL 2

 

25 maart 2024

Begin maart heeft Van Oord, een van de grootse baggermaatschappijen van de wereld Jong GeoBusiness een kijkje in de keuken gegeven. Zo werden 20 deelnemers van Van Oord, ESRI, Tensing, Voort, NEO, Leica, GeoNovation, Fervent, Cadac Group en Solibri meegenomen in de wereld van Van Oord. Daarnaast hebben ze kennis gemaakt met het GIS-team.Jong GBN Van OOrd

22 maart 2024
Tijdens een druk bezochte relatiedag in de Prodentfabriek in Amersfoort heeft Neo op 21 maart 2024 afscheid genomen van oprichter en directeur Rob Beck. Rob Beck gaat met pensioen.
 
Rob Beck heeft ook voor GeoBusiness NL heel veel betekend. Rob was jarenlang voorzitter van de Innovatie Commissie, was de verbindende factor tussen de aardobservatie (remote sensing) en geo-informatie sector en stond aan de basis van het Innovatie Lab en tal van workshops met als doel innovatie en gebruik van geo-informatie en technologie te stimuleren.
 
Rob Beck
 
 
De relatiedag werd inhoudelijk gevuld door een keynote van professor dr. Kirsten de Beurs verbonden aan Wageningen Universiteit die de bezoekers bijpraatte over de laatste ontwikkelingen op gebied van remote sensing.
 
Gastspreker Marcel Meijer van Netherlands Enterprise Agency (RVO)  presenteerde de historische ontwikkeling in monitoring en controle van de agrarische sector op basis van satellietdata. Hierbij schetste Meijer een toekomstperspectief waarin innovatieve methodes in agrarische monitoring hun toepassing zullen vinden. Gastspreker Ivo Visser van netwerkbeheerder Stedin presenteerde het risicomodel gas, wat geo-data gebruikt om gebieden waar storingen en uitval ontstaan te detecteren en te voorkomen.
 
Het nieuwe management van NEO gaf alvast een kijkje in de strategische koers van het bedrijf. De focus komt meer te liggen op de verkoop van datadiensten vanuit de SignalEyes DataFactory. Hierbij demonstreerde NEO de mogelijkheid om gecombineerde data-services voor bijvoorbeeld de groene leefomgeving aan te bieden. Dit kan in de toekomst zelf met behulp van zogenaamde ‘Large Language Models’, een soort ChatGPT interface, waarmee gebruikers de datafabriek van NEO kunnen bevragen. 
 
Tenslotte werd het event feestelijk afgesloten door op gepaste wijze Rob Beck te bedanken voor zijn bijdrage aan de sector en aan NEO.
19 februari 2024

Wil jij meehelpen om een actueel crisisgebied in kaart te brengen?

Op dinsdag 9 april 2024 organiseert MUG samen met het Rode Kruis een mapathon! Samen met een groep vrijwilligers brengen we een crisisgebied in kaart. Met die data kunnen organisaties gerichter hulp bieden aan communities in nood.

MUGMissingMaps

Wat is Missing Maps?
Missing Maps is een samenwerking tussen het Amerikaanse en Britse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Humanitarian OpenStreetMap Team. Tijdens de mapathon tekenen we met behulp van speciale tools en luchtfoto's een gebied in. Zo zetten we contouren van gebouwen, wegen, rivieren of andere herkenningspunten van satellietkaarten over op digitale kaarten.

Help je mee?
De mapathon vindt plaats op het kantoor van MUG in Zwanenburg en Leek vanaf 16:30 uur. Je kunt ook digitaal deelnemen aan de mapathon. Meld je hieronder aan. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 26 maart.

MUG Logo Pos FCAanmelden

13 februari 2024

Onze lidbedrijven Ruimteschepper en NieuwlandGeo hebben zich per 1 februari 2024 aangesloten bij Geo Square

Ze zetten deze stap samen met GeoExperts, GeoBIMexperts en InwinExperts.

Dit het nieuwsbericht:

Ruimteschepper en NieuwlandGeo richten zicht hiermee op continuïteit, ontwikkeling en verdere groei. De activiteiten van onze vijf labels worden ongewijzigd voortgezet. Alle bedrijven gaan als zelfstandige labels verder en deze verandering heeft daarmee geen gevolgen voor de dienstverlening. 

Door de aansluiting bij Geo Square versterken en verbreden we ook ons kennisnetwerk op verschillende technologische en materie gebieden.

Vanzelfsprekend neemt ook de beschikbare kennis van GEO, GIS, DigitalTwin/3D, processen en markten toe.

Indien kruisbestuiving kan worden gevonden met de andere Geo Square labels, zullen we de samenwerking opzoeken, ook buiten de Nederlandse landsgrenzen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het organisereen van kennisevents, de levering van software of het aanbieden van opleidingen en e-learning in België.

Naast groeipotentie en continuïteit geeft deze samenwerking de mogelijkheid voor Ad Punt, Arie Schenk en Jan Roodzand – de mede-oprichters van NieuwlandGeo, GeoExperts en Ruimteschepper - hun werkzaamheden af te bouwen, cq met pensioen te gaan. 

Maarten van der Hoek en Douwe Blanksma vormen de directie en blijven daarmee ongewijzigd leiding geven aan Ruimteschepper, NieuwlandGeo, GeoExperts, GeoBIMexperts en InwinExperts. 

Over Geo Square
Geo Square, opgericht door Dirk Lambrechts in 2004, is een groep van bedrijven bestaande uit zelfstandige labels die werkzaam zijn op complementaire werkvelden onder de overkoepelende term locatietechnologie.
Geo Square is vanuit GeoSolutions, LOCALYSE, Suivo, Solvice en Aptus al langer actief in Nederland. Zo werken zij onder andere voor Jumbo, Nederlandse Spoorwegen, Blokker, Rijkswaterstaat en lokale overheden.

Door onze aansluiting is de groep met 275 medewerkers, ruim 1000 opdrachtgevers en een omzet van 50 miljoen euro, de grootste speler in de Benelux op gebied van locatietechnologie.