Image
15 mei 2024

Praktijkgerichte opleidingen

De vraag naar medewerkers in de geo-sector is de afgelopen jaren enorm toegenomen en zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen. Dit komt door de vele uitdagingen waarmee ons land te maken heeft. Er moet meer en beter rekening worden gehouden met het milieu en het klimaat. Onze natuur moet hersteld worden, de kwaliteit van het water verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen verminderd. We moeten er voor waken dat de aarde niet wordt uitgeput en toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Bovendien kampt Nederland met een enorm tekort aan woningen en is ons verouderde wegen- en waternetwerk aan vervanging toe. GeoBusiness NL lidbedrijf FERVENT biedt hiervoor praktijkgerichte opleidingen aan. In samenwerking met GEO2MEET is er een speciaal loopbaanontwikkelingsplan ontwikkeld.

Stageplaatsen en Leerbedrijven

GEO2MEET biedt MBO-traineeships aan waarmee trainees worden opgeleid tot deskundige medewerkers in de geo-sector. Tijdens de traineeships worden de opleidingen gefaciliteerd door FERVENT met behulp vakbekwame docenten uit het werkveld. De traineeships en opleidingen zijn niet alleen voor jongeren, maar ook voor zij-instromers en mensen die een carrièreswitch willen maken.

Wat houdt het in?

Wanneer iemand voor een traineeship kiest bij GEO2MEET, komt de trainee voor een jaar in vaste dienst. De trainee wordt geplaatst bij een erkend leerbedrijf in de geo-sector om hier praktijk ervaring op te doen. Na een jaar heeft het leerbedrijf de mogelijkheid om de trainee kosteloos over te nemen. GEO2MEET zoekt bedrijven die praktijkleerplekken willen aanbieden of zich willen kwalificeren als erkend leerbedrijf (SBB).

Word een erkend leerbedrijf

Willen bedrijven bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe talenten in de geo-sector? Dan kan het bedrijf zich aanmelden als erkend leerbedrijf (SBB) via www.s-bb.nl. Samen zorgen we er voor dat we toekomst in kaart brengen!

Bezoek de websites voor meer informatie: www.fervent.nl en www.GEO2MEET.nl

25 april 2024

Vrijdag 19 april 2024 vond het eerste strategische Rondetafelgesprek van 2024 plaats. Sinds 2020 gaan leden van GeoBusiness NL, gemeenten en de VNG een aantal keer per jaar met elkaar in gesprek op executive niveau. Het overleg biedt ruimte om van gedachten te wisselen over bewegingen in de markt en bij gemeenten en de wederzijdse beelden, verwachtingen en ideeën hierbij. Het strategische gesprek wordt aan deze tafel gevoerd en de uitwerking vindt plaats op tactisch/operationeel niveau.

Tijdens deze bijeenkomst werd met elkaar gesproken over de maatschappelijke opgave van gemeenten, zoals verwoord in de Verenigingsstrategie 2030. Deze opgave werd toegelicht aan de hand van de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein en het domein Fysieke leefomgeving en vertaald naar de impact op de gemeentelijke informatievoorziening.

Hierna volgde een open dialoog en werden beelden gedeeld en ideeën gewisseld over hoe de marktpartijen en gemeenten gezamenlijk de maatschappelijke opgave het hoofd kunnen bieden. Deze dialoog levert een aantal concrete actiepunten die in werkgroepjes zal worden opgepakt. In het najaar wordt de dialoog dan weer centraal vervolgd.

20240419 RT20240419 VNG GBNL 2

 

25 maart 2024

Begin maart heeft Van Oord, een van de grootse baggermaatschappijen van de wereld Jong GeoBusiness een kijkje in de keuken gegeven. Zo werden 20 deelnemers van Van Oord, ESRI, Tensing, Voort, NEO, Leica, GeoNovation, Fervent, Cadac Group en Solibri meegenomen in de wereld van Van Oord. Daarnaast hebben ze kennis gemaakt met het GIS-team.Jong GBN Van OOrd

22 maart 2024
Tijdens een druk bezochte relatiedag in de Prodentfabriek in Amersfoort heeft Neo op 21 maart 2024 afscheid genomen van oprichter en directeur Rob Beck. Rob Beck gaat met pensioen.
 
Rob Beck heeft ook voor GeoBusiness NL heel veel betekend. Rob was jarenlang voorzitter van de Innovatie Commissie, was de verbindende factor tussen de aardobservatie (remote sensing) en geo-informatie sector en stond aan de basis van het Innovatie Lab en tal van workshops met als doel innovatie en gebruik van geo-informatie en technologie te stimuleren.
 
Rob Beck
 
 
De relatiedag werd inhoudelijk gevuld door een keynote van professor dr. Kirsten de Beurs verbonden aan Wageningen Universiteit die de bezoekers bijpraatte over de laatste ontwikkelingen op gebied van remote sensing.
 
Gastspreker Marcel Meijer van Netherlands Enterprise Agency (RVO)  presenteerde de historische ontwikkeling in monitoring en controle van de agrarische sector op basis van satellietdata. Hierbij schetste Meijer een toekomstperspectief waarin innovatieve methodes in agrarische monitoring hun toepassing zullen vinden. Gastspreker Ivo Visser van netwerkbeheerder Stedin presenteerde het risicomodel gas, wat geo-data gebruikt om gebieden waar storingen en uitval ontstaan te detecteren en te voorkomen.
 
Het nieuwe management van NEO gaf alvast een kijkje in de strategische koers van het bedrijf. De focus komt meer te liggen op de verkoop van datadiensten vanuit de SignalEyes DataFactory. Hierbij demonstreerde NEO de mogelijkheid om gecombineerde data-services voor bijvoorbeeld de groene leefomgeving aan te bieden. Dit kan in de toekomst zelf met behulp van zogenaamde ‘Large Language Models’, een soort ChatGPT interface, waarmee gebruikers de datafabriek van NEO kunnen bevragen. 
 
Tenslotte werd het event feestelijk afgesloten door op gepaste wijze Rob Beck te bedanken voor zijn bijdrage aan de sector en aan NEO.
19 februari 2024

Wil jij meehelpen om een actueel crisisgebied in kaart te brengen?

Op dinsdag 9 april 2024 organiseert MUG samen met het Rode Kruis een mapathon! Samen met een groep vrijwilligers brengen we een crisisgebied in kaart. Met die data kunnen organisaties gerichter hulp bieden aan communities in nood.

MUGMissingMaps

Wat is Missing Maps?
Missing Maps is een samenwerking tussen het Amerikaanse en Britse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Humanitarian OpenStreetMap Team. Tijdens de mapathon tekenen we met behulp van speciale tools en luchtfoto's een gebied in. Zo zetten we contouren van gebouwen, wegen, rivieren of andere herkenningspunten van satellietkaarten over op digitale kaarten.

Help je mee?
De mapathon vindt plaats op het kantoor van MUG in Zwanenburg en Leek vanaf 16:30 uur. Je kunt ook digitaal deelnemen aan de mapathon. Meld je hieronder aan. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 26 maart.

MUG Logo Pos FCAanmelden

13 februari 2024

Onze lidbedrijven Ruimteschepper en NieuwlandGeo hebben zich per 1 februari 2024 aangesloten bij Geo Square

Ze zetten deze stap samen met GeoExperts, GeoBIMexperts en InwinExperts.

Dit het nieuwsbericht:

Ruimteschepper en NieuwlandGeo richten zicht hiermee op continuïteit, ontwikkeling en verdere groei. De activiteiten van onze vijf labels worden ongewijzigd voortgezet. Alle bedrijven gaan als zelfstandige labels verder en deze verandering heeft daarmee geen gevolgen voor de dienstverlening. 

Door de aansluiting bij Geo Square versterken en verbreden we ook ons kennisnetwerk op verschillende technologische en materie gebieden.

Vanzelfsprekend neemt ook de beschikbare kennis van GEO, GIS, DigitalTwin/3D, processen en markten toe.

Indien kruisbestuiving kan worden gevonden met de andere Geo Square labels, zullen we de samenwerking opzoeken, ook buiten de Nederlandse landsgrenzen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het organisereen van kennisevents, de levering van software of het aanbieden van opleidingen en e-learning in België.

Naast groeipotentie en continuïteit geeft deze samenwerking de mogelijkheid voor Ad Punt, Arie Schenk en Jan Roodzand – de mede-oprichters van NieuwlandGeo, GeoExperts en Ruimteschepper - hun werkzaamheden af te bouwen, cq met pensioen te gaan. 

Maarten van der Hoek en Douwe Blanksma vormen de directie en blijven daarmee ongewijzigd leiding geven aan Ruimteschepper, NieuwlandGeo, GeoExperts, GeoBIMexperts en InwinExperts. 

Over Geo Square
Geo Square, opgericht door Dirk Lambrechts in 2004, is een groep van bedrijven bestaande uit zelfstandige labels die werkzaam zijn op complementaire werkvelden onder de overkoepelende term locatietechnologie.
Geo Square is vanuit GeoSolutions, LOCALYSE, Suivo, Solvice en Aptus al langer actief in Nederland. Zo werken zij onder andere voor Jumbo, Nederlandse Spoorwegen, Blokker, Rijkswaterstaat en lokale overheden.

Door onze aansluiting is de groep met 275 medewerkers, ruim 1000 opdrachtgevers en een omzet van 50 miljoen euro, de grootste speler in de Benelux op gebied van locatietechnologie. 

 

30 januari 2024

Tijdens de ALV werd de jaarlijkse Marktmonitor gepresenteerd. Eind 2023 hebben wij aan jullie gevraagd hoe jullie denken over de ontwikkelingen in de markt. Dit is alweer de zevende marktmonitor in de huidige vorm. Kijk voor een uitgebreide analyse en vergelijking met de voorgaande jaren op de website onder ledenservice.


Opvallende punten in 2023 zijn:
Omzet:  Ongeveer 66% van de markt verwacht dat de geo-gerelateerde omzet zal stijgen. Dat is ongeveer gelijk aan 2022 en 2021. Zo'n 41% denkt dat deze stijging meer dan 10% zal zijn. Ongeveer gelijk aan 2022, maar minder dan in 2021.
Nieuw personeel70% van de markt heeft behoefte aan nieuw personeel. Dat was 76% in 2022.
De behoefte aan MBO geschoold personeel is ten opzichte van 2022 gedaald.
Voor 75% van de markt is open data heel belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dit is gelijk aan 2022 en hoger dan in 2021.
Voor 66% van de markt zijn satellietdata belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dit is hoger dan in 2022 en gelijk aan 2021.

30 januari 2024

Op donderdag 8 februari (15.00-16.30 uur) organiseert VNG Realisatie namens de gemeenten het Webinar 'Wijzigingen GIBIT 2023'. Deze bijeenkomst is exclusief bedoeld voor marktpartijen.

Tijdens deze online-bijeenkomst worden de wijzigingen in de nieuwe GIBIT 2023 ten opzichte van de GIBIT 2020 besproken. Dit webinar is voor gemeentelijke ICT-marktpartijen die willen weten wat er met de GIBIT 2023 is gewijzigd. Een zeker basis kennisniveau van de GIBIT is voor dit webinar wel vereist.
De GIBIT is met het vaststellen van de GIBIT 2023 in december 2023 geactualiseerd. Tijdens dit webinar zullen met name de wijzigingen ten opzichte van de GIBIT 2020 worden besproken. Ook wordt ingegaan de Toolbox. Daarnaast komt de communicatie naar gemeenten over het proportioneel toepassen van de GIBIT, onder andere door het gebruik van de Overeenkomstengenerator, aan bod.

Inschrijven voor deelname kan via deze link: VNG Webinar Wijzigingen GIBIT 2023

30 januari 2024

GeoBusiness NL is lid van MKB-Nederland. Het ondernemingsklimaat in Nederland is een veelbesproken onderwerp, waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nodige zorgen over hebben. Richting de formerende partijen benadrukken zij dan ook sterk het belang daarvan. We moeten het in Nederland immers wel kunnen blijven verdienen. We staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land?

Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat alle bedrijven in het hele land meedoen - dus ook de  bedrijven aangesloten bij GeoBusiness NL. Het beantwoorden van de vragen kost slechts enkele minuten van hun tijd. De peiling sluit 9 februari. Doe mee aan de: Nationale Peiling Ondernemingsklimaat!! 

29 januari 2024

Ruim 50 vertegenwoordigers vanuit onze leden waren donderdag 25 januari 2024 aanwezig tijdens onze jaarlijkse nieuwjaars ALV. Tijdens de ALV werd kort teruggeblikt op de afgelopen 6 maanden en ook vooruit gekeken naar de activiteiten in 2024. Ook werd er kort gesproken over de samenstelling van het bureau en de termijnen van de verschillende bestuursleden. Na 2024 gaan er veranderingen plaatsvinden in de organisatie en dit jaar zal worden gebruikt om daar goed voorbereid op te zijn. Belangrijk onderdeel van deze ALV was ook de begroting 2024 en bijbehorende contributiebedragen. De begroting en contributie werd unaniem goedgekeurd door de ALV.

Foto 1

Na de ALV was het tijd voor de Geo-Nieuwjaarsborrel. De borrel werd dit jaar samen met Geo-Informatie Nederland (GIN) geroganiseerd. Het was een goed bezochte bijeenkomst met ruim 100 aanwezigen. Na een kort welkomstwoord door Ron Rozema (voorzitter GIN) en Ed Nijpels (voorzitter GeoBusiness NL) volgde er drie presentaties. Oscar Willems van Jong GeoBusiness NL presenteerde de ‘Visie op de Geosector in 2030’. Dit werd gevolgd door twee meer inhoudelijke presentaties vanuit Jong GIN door GIN Laurens van der Marel en Ellis van der Laak. Hierna nodigde Carlien Amsing (directeur GIN) iedereen uit voor de borrel.

Foto 2Foto 3