Image
08 maart 2022

Op dinsdag 26 april vindt, volledig fysiek, het jaarlijkse NCG Symposium plaats. 

Het symposium is gratis toegankelijk en bedoeld voor alle onderzoekers en studenten van Nederlandse universiteiten, academies, bedrijven, overheidsinstanties en instituten die actief zijn op het gebied van geodesie, geo-informatica en geo-informatiewetenschap en voor commerciële en uitvoerende professionals binnen dit werkveld.

25 februari 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

23 februari 2022

In reactie op het coalitieakkoord heeft GeoBusiness NL een brief gestuurd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor een effectieve regie-organisatie; en een investeringsimpuls om de aanwezige kennis, data en systemen maximaal te benutten. De brief is ondertekend door GeoBusiness NL voorzitter Ed Nijpels. Lees de hele brief hier: Reactie GeoBusiness NL Coalitieakkoord

22 februari 2022

Connect live | Lancering Earth Valley!banner Earth Valley
Mis het niet: vrijdag 11 maart 2022 is de lancering van Earth Valley! Je kunt hier online bij aanwezig zijn. Helga van Leur ontvangt diverse experts op gebied van duurzaam gebouwde omgeving, klimaatadaptatie en mobiliteit. 

17 februari 2022
Bericht van MKB Nederland:

De handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden is gepubliceerd! Nieuw advies ministerie van EZK voor klachtafhandeling aanbesteden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 
Hartelijk dank aan alle leden van de COAB (Commissie Overheids Aanbestedingen Beleid)  die veel inbreng hebben geleverd om deze Handreiking klachtafhandeling zo goed mogelijk te maken. 
 
De Unie van Waterschappen en de Provincies hebben de intentie om de handreiking te gebruiken voor een uniforme regeling zodat er in de 12 provincies en de waterschappen dezelfde klachtenloketten en klachtafhandeling wordt opgezet. De VNG is met 345 gemeenten nog niet in die positie maar zal via de Taskforce Inkoop en Aanbesteden aandacht vragen voor een spoedige toepassing van de handreiking. In de programma onderdelen van Beter Aanbesteden wordt ook ruimte gemaakt voor de toepassing van deze handreiking.
 
Einde bericht van MKB Nederland.

GeoBusiness NL is lid van de COAB.

17 februari 2022

Van 15 februari 2022 tot 4 april ligt versie 0.9 van de Referentie Architectuur Digitale Tweelingen in consultatie. Geonovum ontvangt graag feedback op dit document. Tijdens een informatie sessie op 21 februari wordt inhoud en consultatieproces van de referentiearchitectuur toegelicht. Aanvullend worden twee verdiepende sessies georganiseerd (op 8 en 24 maart) waarbij dieper wordt ingegaan op vragen die bij het netwerk leven.

Voor meer informatie, de link naar de consultatie en aanmelden voor de informatiesessie lees hier verder.

08 februari 2022

Zaterdag 12 februari, 10.00 - 12.00 uur, online!

Hacks, ransomware, zelflerende algoritmen, desinformatie en privacyproblemen zijn ook in gemeenten aan de orde van de dag. Dertig dagen voor de verkiezingen gaan we hierover in gesprek met topgasten uit wetenschap, politiek en bestuur. Twee prangende vragen staan centraal:

1.    Waarom is digitalisering een urgent onderwerp voor de lokale politiek?
2.    Hoe kan de gemeenteraad en het gemeentebestuur daar effectief op sturen?

Dit keer niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen met belangstelling voor digitalisering en politiek!

Gratis inschrijven en programma via https://lnkd.in/efbSccdg

27 januari 2022

Tijdens de online ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari 2022 gaf Theo Thewessen een interessante presentatie over de omgevingswet en over het GeoBusiness NL Platform Omgevingswet.

 

De opname van deze presentatie is hier te bekijken:

23 december 2021

Het bureau van GeoBusiness NL is tussen Kerst en Oud&Nieuw gesloten.

14 december 2021
VNO-NCW en MKB-Nederland informeren u hierbij over een ernstig beveiligingslek in software en verzoeken ons dringend deze informatie onder de leden te verspreiden: 
 
Afgelopen vrijdag is een ernstig beveiligingslek ontdekt in software, met de naam “Apache Log4j”. 
Dit type software wordt door veel bedrijven gebruikt in bijv. webapplicaties en allerlei andere systemen.
Het risico is groot dat cybercriminelen misbruik gaan maken van dit beveiligingslek met mogelijk grote schade bij bedrijven tot gevolg.