Image
01 juli 2021

Onderwerpen:
Terugblik ALV 24 juni, werkgroep AI, online bijeenkomst Platform Energietransitie en Klimaat door Ed Nijpels, Rondetafelgesprek Digital Twin door Platform BIM en 3D, Netwerkbijeenkomst & BBQ, Jong GeoBusiness NL en de vernieuwde GeoBusiness website.

31 mei 2021

Onderwerpen:
ALV 24 juni, start Omgevingswet 1 juli 2022, GeoSamen 2, Jong GeoBusiness NL, Ledentevredenheidsonderzoek 2021, AVG 3 jaar in NL, Beter Aanbesteden 2021 - 2024.