Image
12 november 2021

Dit is alweer de voor laatste nieuwsbrief van 2021. Het jaar is voorbij gevlogen. We gaan nu de traditioneel hectische laatste weken van het jaar in. In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over Earth Valley,  de iGO, de Registratie Externe Veilligheid, Common Ground en de Omgevingswet.

30 september 2021

Beste ,

Marieke en ik vonden het tijd voor een update. Jong Geobusiness heeft zich immers flink ontwikkeld de laatste tijd!

Fort Uitermeer: 9 juli
Zo zijn we in juli fysiek bij elkaar gekomen bij fort Uitermeer, een fort dat inmiddels is benoemd tot Unesco werelderfgoed. We hebben daar een rondleiding gekregen door de stichting die het fort beheert, waarbij onder andere de geschiedenis van het monument en het verwachte toekomstbeeld werd geschetst.

01 juli 2021

Onderwerpen:
Terugblik ALV 24 juni, werkgroep AI, online bijeenkomst Platform Energietransitie en Klimaat door Ed Nijpels, Rondetafelgesprek Digital Twin door Platform BIM en 3D, Netwerkbijeenkomst & BBQ, Jong GeoBusiness NL en de vernieuwde GeoBusiness website.

31 mei 2021

Onderwerpen:
ALV 24 juni, start Omgevingswet 1 juli 2022, GeoSamen 2, Jong GeoBusiness NL, Ledentevredenheidsonderzoek 2021, AVG 3 jaar in NL, Beter Aanbesteden 2021 - 2024.