Image
11 april 2022

De afgelopen maand zijn weer teruggegaan naar het ‘gewone normaal’. Alle coronamaatregelen zijn opgeschort en de eerste congressen en beurzen hebben alweer plaatsgevonden.

In de nieuwsbrief van februari 2022 vertelden wij jullie over onze visie op het regeerakkoord en de brief die wij hebben gestuurd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Leuk om te vermelden dat GeoBusiness NL een reactie heeft ontvangen en wij worden uitgenodigd om onze reactie toe te lichten. 

25 februari 2022

We zijn blij dat we weer steeds meer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Toch zal het online werken ook blijven bestaan. Na iedere persconferentie is het schakelen voor werkgevers en medewerkers. Hoe kunnen we met de aangekondigde maatregelen en gelukkig ook versoepelingen, zo veilig mogelijk doorwerken? Lees meer in dit persbericht van de Helpdesk Corona Bouw en Techniek.

Deze maand verwelkomen wij twee nieuwe leden, te weten Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. en Enginear B.V.
Op de website stelt ons nieuwe bestuurslid Joost de Bruijn zich verder voor. Lees hier meer over de geo-ambitie van Joost.

08 februari 2022

Na lange tijd is er eindelijk een nieuw kabinet. Vanuit GeoBusiness NL en vanuit GeoSamen  worden reacties voorbereid op het coalitieakkoord. Met als doel geo-informatie, data inwinning en geo-ict nog meer onder de aandacht te brengen van de betrokken bewindspersonen en ambtenaren.

In deze Nieuwsbrief een korte terugblik op januari en natuurlijk een vooruitblik op de rest van het jaar.

12 november 2021

Dit is alweer de voor laatste nieuwsbrief van 2021. Het jaar is voorbij gevlogen. We gaan nu de traditioneel hectische laatste weken van het jaar in. In deze nieuwsbrief ondermeer informatie over Earth Valley,  de iGO, de Registratie Externe Veilligheid, Common Ground en de Omgevingswet.

30 september 2021

Beste ,

Marieke en ik vonden het tijd voor een update. Jong Geobusiness heeft zich immers flink ontwikkeld de laatste tijd!

Fort Uitermeer: 9 juli
Zo zijn we in juli fysiek bij elkaar gekomen bij fort Uitermeer, een fort dat inmiddels is benoemd tot Unesco werelderfgoed. We hebben daar een rondleiding gekregen door de stichting die het fort beheert, waarbij onder andere de geschiedenis van het monument en het verwachte toekomstbeeld werd geschetst.

01 juli 2021

Onderwerpen:
Terugblik ALV 24 juni, werkgroep AI, online bijeenkomst Platform Energietransitie en Klimaat door Ed Nijpels, Rondetafelgesprek Digital Twin door Platform BIM en 3D, Netwerkbijeenkomst & BBQ, Jong GeoBusiness NL en de vernieuwde GeoBusiness website.

31 mei 2021

Onderwerpen:
ALV 24 juni, start Omgevingswet 1 juli 2022, GeoSamen 2, Jong GeoBusiness NL, Ledentevredenheidsonderzoek 2021, AVG 3 jaar in NL, Beter Aanbesteden 2021 - 2024.