Image
25 mei 2021

Vandaag is het namelijk 25 mei en exact 3 jaar na de invoering. Speciaal daarom heeft AVG-verenigingen een AVG 3 jaar editie nieuwsbrief selectie gemaakt. Lees hier deze nieuwsbrief met onder anderen informatie over de AVG en vaccinatie van werknemers

05 mei 2021

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex.

22 april 2021

Het Platform BIM en 3D organiseerde op  woensdagochtend 21 april een online sessie over de Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Er waren 40 leden aanwezig. Het doel was verbinding aan te brengen tussen de bedrijven, die data voor de digital twin inwinnen in de fysieke leefomgeving, en de ontwikkeling van het beleid op dit vlak en vice versa.

25 maart 2021

Sense is in samenwerking met GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland (GIN) gestart met de organisatie van de GeoBuzz 2021. De GeoBuzz is hét jaarlijkse geo-evenement met een onafhankelijk congres en geo-vakbeurs.

Nadat de GeoBuzz in 2020 niet door kon gaan hebben wij er alle vertrouwen in dat op 22 en 23 november 2021 dit jaarlijkse weer kan plaatsvinden in het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

23 maart 2021

ROC Midden-Nederland wil samen met het regionale bedrijfsleven (via bemiddeling van Geo Business Nederland) een aanvraag doen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).  Het doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Leden van GeoBusines Nederland worden uitgenodigd om mee te doen in voorbereiding en uitvoering van de innovatieve publiek private samenwerking.

 

22 maart 2021

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR).

Hierbij alle links naar de documenten voor de consultatie.
De consultatie staat vanaf vandaag (22 maart 2021|) open, dus deel de oproep svp in je eigen netwerk!
 
  1. Nieuwsbericht: https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/2e-consultatie-samenhangende-objectenregistratie
  2. Definitieve vragenlijst: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/19/vragenlijst-2e-consultatie-conceptueel-model-sor
  3. Definitief reactiedocument nav 1e consultatie: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/11/reactiedocument-eerste-consultatie-conceptueel-model-sor
  4. Conceptueel model – consultatieversie: ReSpec: https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/ en BegrippenXL: https://begrippen.geostandaarden.nl/sor/nl/
  5. Landingspagina consultatie Statisfact: www.statisfact.nl/SOR
  6. Aanmelding webinar: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/dis-online
16 maart 2021

Bijna 150 deelnemers keken vorige week 9 maart 2021 naar de livestream van de workshop klimaatadaptatie en satellietdata. Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL organiseerden deze workshop die werd gestreamd vanuit Space Expo in Noordwijk.

collageworkshop 9 maart 2021B

Tijdens deze sessie werd onder leiding van Rob Steneker (directeur Visma - Roxit en bestuurslid GeoBusiness NL) aan de hand van presentaties van de Deltacommissaris Peter Glas , Adviseur Klimaatadaptatie bij RHDHV en branche ambassadeur klimaatadaptatie bij Koninklijke NLingenieurs Arnold Wielinga en klimaathydroloog Frederiek Sperna Weiland van Deltares bekeken welke informatiebehoefte er is in Nederland met betrekking tot het thema klimaatadaptatie en welke daarvan misschien door satellietdata ingevuld zou kunnen worden. Namens Deltares nam ook Remon Pot deel aan het rondetafelgesprek.

Hieronder de video's van de gehele Workshop en opgedeeld naar sprekers:

09 maart 2021

Vanmiddag dinsdag 9 maart 2021 de Workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata begint om 15.00 uur met een digitale inloop vanaf 14.45 uur. De link naar de livestream staat hieronder. Vanuit Space Expo Noordwijk wordt deze workshop, onder leiding van Rob Steneker (GeoBusiness NL en Visma Roxit), live gestreamd met presentaties van Peter Glas (Delta Commissaris), Arnold Wielinga (Adviseur Klimaatadaptatie RHDHV en brancheambassadeur Klimaatadaptatie NLIngenieurs) en Frederiek Sperna Weiland (Klimaathydroloog Deltares). Doe interactief online mee, laat je inspireren, kom met voorstellen en stel via de chat vragen aan de gastsprekers en het online expertpanel.

 

Wanneer:          Dinsdag 9 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur (digitale inloop 14.45 uur)
Livestream:       https://vimeo.com/event/746929/e84ee9ec8d
Test de livestream:    

  • Sommige organisaties blokkeren programma’s als vimeo of youtube. Controleer dit van tevoren, zodat dit open gezet kan worden of dat er via een ander device (tablet, telefoon of privélaptop) naar de livestream gekeken kan worden
  • Zet het geluid van de computer en van vimeo aan, vimeo is standaard gemute bij het starten van een video.     
  • De link kan al getest worden, door erop te klikken. De titel van het event, aanvangsdatum en -tijd en het logo moeten dan al zichtbaar zijn. Ziet u dit niet dan graag even melden.
  • U kunt de livestream al starten op het moment van instarten aftelklok om 14.45 uur. Doe dit ruimt op tijd zodat u het begint niet mist. Als u de aftelklok ziet lopen, dan heeft u een goede verbinding met de livestream.
09 maart 2021

Sneltesten

Naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart 2021 het volgende over senltesten.

Zodra meer duidelijk is over het verkrijgen en inzetten van sneltesten via werkgevers, wordt dat gepubliceerd op de nieuwspagina van de Helpdesk corona Bouw&Techniek. Leden van GeoBusiness NL kunnen gratis gebruik maken van deze Helpdesk..

25 februari 2021

Bericht 25 februari 2021

Vanaf 2016 hanteren steeds meer gemeenten de door VNG Realisatie opgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT, beter bekend als de GIBIT. In februari van dit jaar stelt het bestuur van de VNG de geactualiseerde GIBIT 2020 vast. Belangrijkste wijziging is de toevoeging van een Toolbox en een Overeenkomstengenerator. De website van de VNG vermeldt dat de voorwaarden daarmee ‘leveranciersvriendelijker’ zijn gemaakt. 

Camille van der Harten deed mee aan een vraaggesprek in iBestuur over 4 jaar GIBIT.

Lees het volledige artikel op de website van iBestuur.